Witajcie na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Szkoła mieści sie przy ulicy Kawęczyńskiej 2 w Warszawie. Telefon do szkoły: 22 619 53 82 oraz 22 670 47 80. Adres e-mail: sp30@edu.um.warszawa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

RODZICE I UCZNIOWIE !!!

W dniu 7 listopada 2017 roku w budynku przy ul. Siedleckiej doszło do tragicznego w skutkach wybuchu gazu. Wśród osób, które w wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane i straciły wszystko jest Rodzina ucznia naszej szkoły. Wszystkich życzliwych prosimy o wsparcie dla tej Rodziny.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców

46 1090 2590 0000 0001 3433 3693 z dopiskiem POMOC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie klasy 1 a wybrali się na wycieczkę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zajęcia ekologiczne pt. "Podróże z kropelkiem".

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się jaką drogę musi pokonać woda zanim trafi do naszych kranów i co się dzieje ze ściekami. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia interaktywnej, animowanej prezentacji, której bohaterowie zaprosili dzieci do aktywnego udziału w lekcji. Obejrzeliśmy makietę, dowiedzieliśmy się na czym polega filtrowanie wody i jak zbudowane są filtry. Spotkanie skończyliśmy wizytą w zabytkowym filtrze powolnym w wieży ciśnień.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizujemy Miejski Program Edukacji Ekologicznej oraz program wspierający uczniów uzdolnionych.

Posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa". Bierzemy udział w ciekawych programach unijnych poszerzających ofertę naszej placówki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli ważne jest dla Was poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole, doskonała opieka pedagogiczna i zapewnienie dziecku ciekawych zajęć dodatkowych serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

Prowadzimy szereg zajęć, które mają za zadanie ułatwić odnalezienie się młodemu człowiekowi we współczesnym świecie.

W pracy z naszymi uczniami zwracamy szczególną uwagę na trzy aspekty, które kształtują młodego człowieka.

Są to:

  • bezpieczeństwo
  • tradycja
  • nowoczesność

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nas wyróżnia?

Uczniowie są dla nas najważniejsi. Wszelkie działania naszych nauczycieli, psychologów oraz pedagogów, są ukierunkowane na wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz zapewnienie im jak najwiekszego bezpieczeństwa w szkole. Uczulamy ich również na niebezpieczeństwa, z którymi zetkną się poza naszą placówką. Służą temu chociażby wszelkie zajęcia pozalekcyjne. Wdrażamy oraz prowadzimy wiele projektów, z którymi możecie się zapoznać na tej stronie internetowej.

WCZESNA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
ORGANIZACJA MIĘDZYDZIELNICOWYCH KONKURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SZKOLNY KLUB TURYSTYCZNY "DREPTAKI"

REDAKCJA "ŚRUBOWKRĘT"
PROJEKT - DOBRE PRAKTYKI - DOBRZY NAUCZYCIELE - SKUTECZNA SZKOŁA
PROJEKTY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działania w obszarze sportu i szeroko pojętej integracji to priorytetowe zadania naszej szkoły.

Już kolejny raz zdobyliśmy I miejsce i tytuł Mistrza Sportu Szkolnego Dzielnicy Praga Północ oraz jesteśmy po raz trzeci z rzędu Mistrzami Warszawy.

Od 2013 roku Mistrzami Mazowsza w mini piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych, są nasze dziewczęta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam Państwa poinformować, że NASZA SZKOŁA w grudniu 2010 wraz z 60 innymi warszawskimi placówkami została wytypowana przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy do udziału w Projekcie – Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wraz z Partnerami :

  1. Urzędem m.st. Warszawy
  2. Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
  3. Firmą DIDASKO – Joanna i Piotr Białobrzescy
  4. Organizacją Edukacja Pro Futuro – Spółka z o.o. w Warszawie
  5. Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku
  6. Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

realizuje projekt, którego celem jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem jest także utworzenie zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2010 – 31.10.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria szkoły

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl