Witajcie na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Szkoła mieści sie przy ulicy Kawęczyńskiej 2 w Warszawie. Telefon do szkoły: 22 619 53 82 oraz 22 670 47 80. Adres e-mail: sp30@edu.um.warszawa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W środę, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, o symbolicznej godz. 11.11 uczniowie Szkoły wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021 Święto Niepodległości 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Regulamin konkursów

Oświadczenie rodziców

Harmonogram konkursów szkolnych (Etap szkolny)

Harmonogram konkursów rejonowych

Harmonogram konkursów wojewódzkich

Konkurs z języka polskiego

Konkurs z jezyka angielskiego

Konkurs z języka niemieckiego

Konkurs z języka rosyjskiego

Konkurs z biologii

Konkurs z chemii

Konkurs z fizyki

Konkurs z geografii

Konkurs z historii

Konkurs z matematyki

Konkurs z Wiedzy o społeczeństwie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów SP 30 do udziału w drugiej edycji „ŚWIETLICOWYCH ZAKUSÓW NA KROKUSY”.

Każdy, kto chce włączyć się do akcji może przynieść cebulki krokusów do świetlicy.

W październiku Świetliczaki zostaną ogrodnikami i posadzą je na trawniku szkolnego dziedzińca.

A potem…..Potem będziemy wyczekiwać z niecierpliwością wiosny, aby podziwiać kolorowe efekty naszej akcji!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebrania klasowe na terenie szkoły

rok szkolny 2021/2022

1.09.- 14.09.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 zapisy do świetlicy odbędą się w następujący sposób:

 • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ ze strony internetowej szkoły, dziennika elektronicznego Librus lub z pojemnika znajdującego się w szkolnej portierni (wejście główne od ul. Korsaka).
 • Kartę należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).
 • Kwalifikacja zapisu ucznia do świetlicy odbywa się w oparciu o prawidłowo wypełnioną kartę. Proszę pamiętać o obowiązku podpisania dokumentu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, oraz konieczności zapoznania się z regulaminem świetlicy (dostępny na stronie internetowej). W karcie zapisu muszą się także znaleźć podpisy osób pełnoletnich upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Wypełnioną kartę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 08.09.2021 r. (środa) -przekazać za pośrednictwem dziecka wychowawcy lub złożyć w szkolnej portierni (wejście główne od ul. Korsaka) w skrzynce z napisem „Świetlica”.

Przypominamy, że formularz składamy co roku, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszczało do świetlicy w ubiegłych latach.

W przypadku uczniów klas I, podczas klasowych zebrań z wychowawcami, odbędzie się spotkanie z kierownikiem świetlicy.

Dodatkowo w dniu 1 września w godz.11.00-14.00 pod nr tel. 22 670 47 80 wew.19 i 27 będzie pełniony dyżur przez nauczycieli świetlicy, którzy udzielą informacji związanych z jej funkcjonowaniem.

Pliki do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy - zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO PRZEZ KLASY ÓSME

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureaci Konkursu Szkolnego „Wieża Talentów z Trzydziestki”

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego zostały wręczone nagrody przyznane w Konkursie Szkolnym „Wieża Talentów z Trzydziestki”:

 • I nagroda – Agnieszka Guzowska z kl. VIIc
 • II nagroda – Konrad Bruździak z kl. VIIc
 • III nagroda – Olivier Golec z kl. VIIc

Nagrodami dla dwóch pierwszych laureatów były pięknie wykonane dekoracje z motywem wieży, wszyscy zwycięzcy otrzymali również dyplomy. Olivier Golec - inicjator i organizator konkursu, a także autor nagród - otrzymał również dyplom uznania i nagrodę książkową.

Przypominamy, że konkurs trwa cały rok, także w lipcu i sierpniu. Zostały też podane tematy na wakacje:

 • Marzenia krótkie, czyli marzenia do spełnienia
 • Życie /opisanie swojego życia lub takiego, jakie chciałbyś mieć
 • Moja ulubiona gra lub idol
 • Czy prawdziwy przyjaciel zawsze wybacza zdradę?

Zachęcamy wszystkich uczniów do twórczego uczestnictwa w konkursie!

Wszystkie informacje są na padlecie, którego link zamieszczamy poniżej:

pl.padlet.com

Agnieszka Pawlik-Regulska (opiekun konkursu)

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZDANIE ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH I ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DNIU 23 - 25.06.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Uczniowie!

Zachęcamy do ujawnienia swoich talentów i zaprezentowania swojej twórczości na przygotowanej dla Was specjalnej stronie internetowej, którą wraz z wszelkimi informacjami znajdziecie poniżej. Można pisać, rysować, a nawet nagrywać. Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

Tematy prac, które można publikować w czerwcu to:

 • Moje życie w zamknięciu
 • Ja i moja pandemia
 • Miłość i przyjaźń

Serdecznie zachęcamy!

Agnieszka Pawlik-Regulska

Link do strony, na której można publikować prace.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szanowni Państwo. W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków wścieklizny u lisów na terenie województwa mazowieckiego, bardzo prosimy o zapoznanie sie z plakatem informacyjnym w wersji elektronicznej, który został umieszczony pomiżej.

PLAKAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA RODZICÓW

tekst alternatywny

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę - WORD

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę - PDF

Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 - PDF

Informacje ogólne na temat testów sportowych - PDF

Próby sprawnościowe - Siatkówka - PDF

Próby sprawnościowe - Badminton - PDF

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału sportowego w szkole podstawowej nr 30 im. Powstańców 1863 R. na rok szkolny 2021/2022 - PDF

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału sportowego w szkole podstawowej nr 30 im. Powstańców 1863 R. na rok szkolny 2021/2022 WORD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do spotkania informacyjnego, dotyczącego organizacji IV klasy sportowej w roku szkolnym 2021/2022, które odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. (poniedziałek ) od godziny 18.00.

KLIKNIJ TUTAJ

Do spotkania można dołączyć za pośrednictwem aplikacji Teams lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej (bez potrzeby pobierania i instalacji aplikacji).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 - PDF

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 - WORD

tekst alternatywny

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału sportowego w szkole podstawowej nr 30 im. Powstańców 1863 R. na rok szkolny 2021/2022 - PDF

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału sportowego w szkole podstawowej nr 30 im. Powstańców 1863 R. na rok szkolny 2021/2022 WORD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektroniczny system rekrutacji szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych 2021/2022
Testy sprawnościowe do pierwszej klasy sportowej w roku szkolnym 2021/2022 o następujących profilach:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do spotkania informacyjnego, dotyczącego organizacji I klasy sportowej w roku szkolnym 2021/2022, które odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek ) od godziny 18.00.

KLIKNIJ TUTAJ

Do spotkania można dołączyć za pośrednictwem aplikacji Teams lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej (bez potrzeby pobierania i instalacji aplikacji).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do 30

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

im. Powstańców 1863r.

w Warszawie ul. Kawęczyńska 2

ZAPRASZA

dzieci 6-letnie

do oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego

dzieci 7-letnie

do klas pierwszych

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie:

 • jednej klasy pierwszej ogólnodostępnej
 • jednej klasy pierwszej integracyjnej
 • jednej klasy pierwszej sportowej z dyscyplinami: dziewczęta – mini siatkówka oraz chłopcy – tenis stołowy

Rodziców dzieci zainteresowanych naborem do klasy pierwszej sportowej zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line

w dniu 1 marca 2021r. o godzinie 18:00

link do spotkania będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły

w dniu spotkania 01.03.2021r.

Wszystkich Rodziców chcących zadać pytania zapraszamy do konsultacji telefonicznych

w każdy wtorek i środę przez cały marzec 2021r.

w godzinach 14:00 - 15:30

pod numerem telefonu 22 619 53 82

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. świętuje dzień patrona. Uczniowie klasy 1 a uczcili ŚWIĘTO SZKOŁY minutą ciszy i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową wmurowaną w mury szkoły w setną rocznicę wybuchu powstania. Potem w sali obejrzeli prezentację dotycząca powstania, zaśpiewali hymn szkolny i słuchali pieśni powstańczych. Uczniowie wszystkich klas podczas tygodnia odbyli lekcje poświęcone Powstańcom Styczniowym, tradycji szkoły i historii wydarzeń zrywu narodowego.

Małgorzata Wojtaś

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom, aby w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, ze względu na pandemię, nauczanie innych i uczenie się zdalnie, było pasją i niosło ze sobą radość ze wspólnego odkrywania świata, kultury i nauki. Natomiast zbliżające się Święta, niech będą chwilą wytchnienia i zatrzymania się w codziennym pędzie.

"Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy?

To dobrze życzyć innym I wszystko im przebaczyć."

tekst alternatywny

Wesołych Świąt z pięknymi prezentami, pysznymi potrawami i ciepłą, rodzinną atmosferą oraz Super Nowego Roku wypełnionego realizacją najpiękniejszych marzeń.

Dyrekcja szkoły

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o egzaminie dla klas ósmych

KLIKNIJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje dla klas "8"

ZajęciaProwadzący Rodzaj zajęćTerminSala
Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8aAgnieszka Pawlik-RegulskaKonsultacjePiątek, 16.00 – 16.45410
Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8bDorota ZygardowiczKonsultacjePoniedziałek, 14.45 – 15.30418
Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8cEwa GołbaKonsultacjeWtorek, 7.10 – 7.55223
Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8bGrzegorz KarolkiewiczKonsultacjePiątek, 14.45 – 15.30235
Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8a i 8cAnna JaroskiewiczKonsultacjeŚroda, 15.15 – 16.00223
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8a i 8bWojciech WydrzyńskiKonsultacjeŚroda, 7.15 – 8.00401
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8cMarta IzdebskaKonsultacjeWtorek, 14.45 – 15.30413
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 8cMonika KuziołaKonsultacjePiątek, 14.45 – 15.30402

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.01.21r.

Pożegnaliśmy po trzech latach statuetkę - puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego - przez 6 lat trwania - 3 lata konkursu byliśmy najlepszą turystyczną szkołą na Mazowszu - trzykrotnie zaś - Brązową MSAT. Oddajemy go w ręce małej, ale wytrwałej szkoły w Radziejowicach - z którą od lat współpracujemy - choćby poprzez SKKT Dreptaki - których imprezy są okazją do wspólnych spotkań.

Jesteśmy obecnie brązową szkołą - jedyną podstawówką w Warszawie wyróżnioną tym tytułem. Kolejną warszawską szkołą wyróżnioną w rywalizacji jest CLXII LO im. Szarych Szeregów - są srebrnymi laureatami. Cieszymy się, że w tym roku wyróżniono szkoły w Kozienicach, Radomiu, Płocku - bo są to nasi przyjaciele - od lat zaangażowani w działania na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Mazowszu.

Wyrazy podziękowania należą się MFO PTTK, ZG PTTK oraz Urzędowi Marszałkowskiemu województwa mazowieckiego - za ufundowanie nagród - w tym roku - nagrody finansowe - nasza w wysokości 2 tys zł już została zrealizowana na tablice, które wkrótce pojawią się w salach klasowych oraz na potrzeby SKKT Dreptaki. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w rozmaite działania na rzecz Mazowsza.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i laureatom - nie ustajemy w wysiłkach i nadal pracujemy na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Zdj. R. Potrac

tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.20r.

Poznaliśmy laureatów „Warszawskiego Święta Drzewa”. Uczestnicy posadzili ponad 2300 drzew!

Po raz czwarty warszawskie placówki oświatowe i wychowawcze dołączyły do akcji „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy”. Dzięki zaangażowaniu blisko 150 przedszkoli i szkół posadzono ponad 2300 drzew m.in. jarzębów, lip, jabłoni i klonów. Z nadesłanych sprawozdań z podjętych różnorodnych działań dla drzew i wokół drzew wyłoniono najlepsze inicjatywy. Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i Klub Gaja serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom za włączenie się w zazielenianie Warszawy.

Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i okazała świetną okazją do aktywnej edukacji dzieci i młodzieży. Szkoły i przedszkola otrzymały ponad 2300 sadzonek drzew. Uczestnicy akcji sadzili drzewa i otaczali je opieką, organizowali gry terenowe, zabawy dydaktyczne i ruchowe, zajęcia plastyczne, czytali także literaturę, słuchali słuchowisk, prowadzili obserwacje przyrodnicze, tworzyli zielniki i atlasy drzew, odwiedzali skwery, parki i lasy miejskie, by poznawać drzewa w swojej okolicy.

„Tegoroczna edycja akcji ”Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” jest wyjątkowa pod każdym względem. Niestety, nie mogliśmy spotkać się ze społecznością warszawskich placówek oświatowych i wychowawczych na warsztatach, zajęciach edukacyjnych i wspólnych akcjach sadzenia drzew. Aby zachęcić placówki do udziału, przygotowaliśmy w tym roku różnego rodzaju materiały edukacyjne takie jak scenariusz gry terenowej, film edukacyjny dotyczący sadzenia drzew i montażu zbiornika na deszczówkę oraz słuchowiska o drzewach dla najmłodszych, które nauczyciele i wychowawcy mogli wykorzystać podczas pracy zdalnej lub pracy domowej. Pomimo tych trudności tegoroczna edycja okazała się rekordowa zarówno pod względem liczby zgłoszeń, posadzonych drzew i krzewów oraz otrzymanych przez nas sprawozdań ze zrealizowanych inicjatyw” – mówi Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

W tym roku, powodu pandemii, do wspólnych działań włączyli się przede wszystkim rodzice, odpowiadając na zaproszenie „Tato, mamo posadź ze mną drzewo”. Dzieci wspólnie z rodzicami, a często również z dziadkami sadziły drzewka w swoich ogrodach i na działkach. Okazało się, że drzewa mają niezwykłą siłę łączenia ludzi i pomimo trudności, nawet w niewielkim gronie, do akcji sadzenia drzew dołączyli też mieszkańcy.

„Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz uczestnikom. Społeczność warszawskich placówek po raz kolejny pokazała swoje ogromne zaangażowanie w tematykę zieleni. Wybór jury był jak co roku niezwykle trudny, ponieważ każda inicjatywa i aktywność opisana w sprawozdaniu była wyjątkowa. Mam nadzieję, że także po zakończeniu akcji będziecie aktywnie włączać się w dbanie o zieleń w Waszej okolicy” – mówi Renata Kuryłowicz, Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Jacek Bożek z Klubu Gaja podsumowuje – „To już kolejny rok współpracy Klubu Gaja, m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, warszawskich szkół i przedszkoli. Kiedy czytam sprawozdania z podjętych działań w ramach akcji jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i innowacyjności uczestników. Trzeba wspomnieć, że wszystko to dzieje się w trudnych pandemicznych warunkach. Tym bardziej trzeba podziękować nauczycielom, wychowawcom i młodym uczestnikom, a także rodzicom, że w bardzo twórczy sposób podeszli do działania. Wasza praca jest także nieustającą inspiracją dla mnie i całego zespołu Klub Gaja. Wielkie dzięki!”

Z nadesłanych sprawozdań wyłoniono laureatów tytułu „Najlepsza inicjatywa akcji Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzewa dla Warszawy 2020”. Tytuł otrzymali:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r. – za różnorodne działania m.in. akcję posadzenia drzew ograniczającą dziki parking samochodów we współpracy z mieszkańcami, władzami dzielnicy i organizacjami
 2. Przedszkole nr 60 – za posadzenie 123 drzew z rodzicami oraz działania na rzecz ochrony alei kasztanowców m.in. list otwarty do władz dzielnicy oraz kampanię reklamową
 3. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarneckiego – za różnorodne działania m.in. debatę szkolną o drzewach oraz mierzenie poziomu zanieczyszczenia powietrza za pomocą skali porostowej
 4. Akademia Przedszkolaka Tarchomin – za różnorodne działania m.in. model warstw lasu oraz wycieczkę śladami białołęckich pomników przyrody
 5. Przedszkole nr 226 – za różnorodne działania m.in. urodziny lipy, filmik o drzewach owocowych oraz grupowy atlas drzew wykonany wspólnie z rodzicami
 6. Szkoła Podstawowa nr 289 – za różnorodne warsztaty i zabawy oraz dobrą komunikację działań w mediach społecznościowych
 7. Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – za różnorodne działania m.in. prace badawcze i określenie składników mineralnych w glebie
 8. Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 231 – za różnorodne działania m.in. włączenie literatury i sztuki w działania na rzecz drzew
 9. Szkoła Podstawowa nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi im. 7PP Armii Krajowej „Garłuch” – za różnorodne działania m.in. akcję „Tulimy drzewa” oraz lekcje szydełkowania i ozdabianie drzew pracami uczniów i rodziców
 10. Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką”– za różnorodne działania m.in. gry i zabawy terenowe i sensoryczne oraz wykorzystanie książek przyrodniczych
 11. Przedszkole nr 17 „Kółko Graniaste” – za różnorodne działania m.in. stworzenie atlasu drzew i oznaczenie tabliczkami rosnących drzew w ogrodzie przedszkolnym
 12. Szkoła Podstawowa nr 398 – za posadzenie 150 drzew na terenie szkolnego ogrodu
 13. Przedszkole nr 186 – za posadzenie 120 drzew na terenie przedszkola oraz wspólne sadzenie z rodzicami
 14. Przedszkole nr 206 – za posadzenie 94 drzew wspólnie z rodzicami

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU - PODZIĘKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW AKCJI >>>

W związku z COVD-19 i wprowadzonymi ograniczeniami, dyplomy oraz statuetki dla wyróżnionych placówek zostaną wysłane pocztą. W załączeniu przesyłamy Państwu DYPLOM – PODZIĘKOWANIE za udział w akcji. Akcja „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” realizowana jest przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przy współpracy Klubu Gaja.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.20r.

Tytuł Szkoły Odkrywców Supermocy zdobyliśmy jeszcze zanim wszyscy uczniowie przeszli na edukację zdalną. W Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym wymyślonym i przeprowadzonym przez dwie superbelferki - Joannę Gadomską i Katarzynę Włodkowską - udział wzięło wiele klas i nauczycieli - wychowawców z Praskiej 30.

Podczas Dnia Kropki, działań Śrubowkręta, Dreptaków oraz wydarzeń w klasach przypominaliśmy i wspieraliśmy rozwój indywidualnych supermocy uczniów - pisaliśmy o nich na naszych fanpage'ach. Każdy w naszej szkole jest superbohaterem na miarę swoich możliwości.

Razem z nami w akcji wzięli udział uczniowie ze szkół z całego kraju.

Szczegóły akcji znajdziecie na FB szkoły.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.20r.

W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci przedstawili swoje programy wyborcze, a wszyscy uczniowie klas 4-8 mogli oddać swój głos na osobę, której hasła wyborcze najbardziej spełniały ich oczekiwania. W roku szkolnym 2020/21 rolę Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obejmuje Aleksandra Fogtman z klasy 7c, a pomagać jej w tym odpowiedzialnym zadaniu będą zastępcy: Kornelia Leśnik z klasy 8a oraz Adam Dziełak z klasy 7a.

Gratulujemy!

tekst alternatywny

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOR RP patronem gry edukacyjnej dla uczniów „Escape room powstańcze pieśni”

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją patriotyczną skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne.

Do ZOR RP należą oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby cywilne, które ze względu na swoje zainteresowania historią Polski i dziejami Wojska Polskiego oraz zaangażowanie patriotyczne i społeczne są predestynowane do działalności w ZOR RP.

Piszą o nas

Na stronie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej pojawiła się informacja o grze "Powstańcze pieśni", nad którym Związek objął patronat honorowy.

Artykuł o naszych uczniach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„NIEWIASTY NIEPOSPOLITE”

I miejsce dla naszych uczennic!

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, 96 zdjęć od 42 uczestników. Jury poświęciło dużo czasu na wybranie najlepszych fotografii. Konkurs został sfinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Dotacyjnego „Patriotyzm Jutra” do projektu pt. „Niewiasty Niepospolite”. Projekt realizowany w partnerstwie z Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

Jury w składzie:

 • Zbigniew Jakubowski – Plastyk, grafik tworzący kalendarz.
 • Magdalena Jabłońska – Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu
 • Robert Jędrzejczak – Historyk, Dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
 • Sylwia Gaszek – koordynator projektu

tekst alternatywny

Marta Hardej „Dziewczyna w ramie obrazu”

Inspiracja: Rembrandt van Rijn „Dziewczyna w ramie obrazu”

Uczennica naszej szkoły Marta Hardej, zajeła pierwsze miejsce,

Zdjęcie Marty Hardej (kl. VIIc), na którym pozuje jej siostra Małgosia Hardej (kl. IVa) wygrało Konkurs Fotograficzny "Niewiasty Niepospolite" zorganizowany przez Centrum Kultury i Edukacji w Kwiliczu. Dziewczęta pięknie nawiązały do płótna Rembrandta "Dziewczyna w ramie obrazu". Serdecznie gratulujemy i cieszymy się ze zwycięstwa!

Konkurs Fotograficzny - "NIEWIASTY NIEPOSPOLITE"

Agnieszka Pawlik-Regulska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie gry edukacyjnej „Powstańcze pieśni”

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

W ramach obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowanej specjalnie dla nich grze edukacyjnej „Powstańcze pieśni”, która jest interaktywnym escape roomem. Wędrując po ulicach okupowanej w czasie II wojny światowej Warszawy, uczestnicy gry poznawali pieśni, które towarzyszyły wówczas ludności i które śpiewali Powstańcy Warszawscy. Spotkali m.in. Stefana Starzyńskiego, gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”, dowódcę obrony Pałacyku Michla, Mirosława Jezierskiego ps. „Karnisz”, współautora „Marszu Mokotowa”, „Sanitariuszki Małgorzatki” i „Małej dziewczynki z AK”. Zmierzyli się z wieloma trudnościami, aby dotrzeć do dowódcy, gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, i od uczestniczki Powstania Warszawskiego druhny Hanny Szczepanowskiej ps. „Heban” odebrać ważny meldunek.

W piątek (23.10.2020) pani Dyrektor Małgorzata Ryder wraz z autorką projektu panią Agnieszką Pawlik-Regulską wręczyły uczestnikom gry dyplomy uznania oraz wydane przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej płyty z pieśniami patriotycznymi „Hej, orle biały!”, które przekazał Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej obejmujący projekt patronatem honorowym.

Fundatorom nagród bardzo dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Lista uhonorowanych uczniów:

 • Ksawery Głębicki, kl. Va
 • Oskar Chajecki, kl. VId
 • Maja Klos, kl. VId
 • Amelia Cieplińska, kl. VIIa
 • Paulina Gorzelak, kl. VIIa
 • Krzysztof Kowalski, kl. VIIa
 • Maja Majkowska, kl. VIIa
 • Aleksandra Zadrożna, kl. VIIa
 • Anastazja Zadrużna, kl. VIIa
 • Marta Hardej, kl. VIIc
 • Piotr Głuchowski, kl. VIIc
 • Olivier Golec, kl. VIIc
 • Natalia Patrykus, kl. VIIc
 • Jakub Gałązka, kl. kl. VIId
 • Oliwia Bodzon, kl. VIId
 • Kornelia Leśnik, kl. VIIIa
 • Kinga Kaczmarczyk, kl. VIIIa

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O KONKURSACH KURATORYJNYCH

 1. REGULAMIN KONKURSÓW KURATORYJNYCH
 2. HARMONOGRAM ETAPU SZKOLNEGO
 3. HARMONOGRAM ETAPU REJONOWEGO
 4. ZGODA RODZICÓW
 5. KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO
 6. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 7. KONKURS Z CHEMII
 8. KONKURS Z FIZYKI
 9. KONKURS Z MATEMATYKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 – „PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.”

W ramach tegorocznej akcji Sprzątania Świata uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadankach związanych z segregacją śmieci, ekologią i recyklingiem. Dzieci wykonały prace plastyczne oraz ułożyły hasła dotyczące tych zagadnień. Oto niektóre z wykonanych prac:

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, że w placówce

obowiązuje dziennik elektroniczny Librus.

Rodzice proszeni są o kontaktowanie się z nauczycielami za jego pośrednictwem oraz systematyczne odczytywanie umieszczanych tam informacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo.

W Kalendarzu pracy szkoły został umieszczony ramowy harmonogram spotkań z rodzicami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zebrania będą odbywały się głównie online. Obowiązująca forma kontaktu rodziców z nauczycielami jest przede wszystkim dziennik Librus. Przypominamy o ochronie loginów i haseł dostępu do Librusa otrzymanych od szkoły.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 października 2020 r przypada Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. W tym dniu odbędzie się ślubowanie uczniów klas pierwszych (zgodnie z ustaloną formą i harmonogramem)

Dla uczniów, którzy w tym dniu nie będą mieli zapewnionej opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. 6.30-18.00.

Prosimy Rodziców o zgłaszanie wychowawcy do dnia 10.10.2020 r. dzieci, które w tym dniu będą korzystały z tej formy zajęć (imię i nazwisko dziecka oraz przewidywane godziny pobytu) Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych - zapewnienia opieki z podziałem na grupy i funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Już w sobotę (3 października) 76. rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego. Uuczcjmy naszych Bohaterów, biorąc udział w interaktywnej grze. Z Od piątku do poniedziałku (2-5.10.2009) możesz przenieść się do powstańczej Warszawy: Powodzenia!

Agnieszka Pawlik-Regulska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Projekt „Cyfrowa Warszawa” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Grupa docelowa:

Uczniowie oraz Nauczyciele

Koordynacja:

Biuro Edukacji

Wartość projektu:

135 705,00

Wartość dotacji:

99 600,00

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli, wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wielu uczniów warszawskich placówek oświatowych jak również nauczycieli nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Dnia 24 kwietnia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę, na mocy której otrzymało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 99 600,00 zł na zakup 83 laptopów wspierających nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

Całkowita wartość zakupu 83 laptopów wyniosła 135 705,00 zł.

Zakupione komputery zostały przekazane do 58 warszawskich szkół i przedszkoli , a następnie rozdysponowane zostaną wśród 54 uczniów oraz 29 nauczycieli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

01.09.2020 r. (wtorek)

 1. KLASA IA (p. Małgorzata Wojtaś) godz. 17.00, sala gimnastyczna
 2. KLASA IB (p. Anna Otto-Orzeł) godz.17.30, stołówka szkolna

02.09.2020 r (środa)

 1. KLASA IC (p. Katarzyna Guzek-Horowska, Aleksandra Modlińska) godz. 17.00, stołówka szkolna
 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY (p. Beata Sajewska) godz. 17.30, sala gimnastyczna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE

W ZAKŁADCE "STOŁÓWKA" ZNAJDUJĄ SIĘ BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA POSIŁKÓW W NASZEJ SZKOLE. PROSZĘ SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Bardzo proszę o zapoznanie się z listem pani dyrektor skierowanym do rodziców i uczniów naszej szkoły.(Kliknij)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

PROCEDURY

 1. Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem COVID-19
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
 3. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej
 4. Procedura funkcjonowania oddziału przedszkolnego
 5. Procedura korzystania z dziedzińca szkolnego
 6. Procedura zajęć w-f
 7. Procedura korzystania z boiska szkolnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

W bieżącym roku szkolnym, w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, zapisy do świetlicy odbędą się w następujący sposób:

 • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają kartę zgłoszeniową ze strony internetowej szkoły lub z pojemnika znajdującego się w szkolnej portierni (wejście główne od ul. Korsaka).
 • Kartę należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).
 • Kwalifikacja zapisu ucznia do świetlicy odbywa się w oparciu o prawidłowo wypełnioną kartę. Proszę pamiętać o obowiązku podpisania dokumentu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów oraz konieczności zapoznania się z regulaminem świetlicy (dostępny na stronie internetowej). W karcie zapisu muszą się także znaleźć podpisy osób pełnoletnich upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Wypełnioną kartę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 04.09.2020 r. (piątek) -przekazać za pośrednictwem dziecka wychowawcy lub złożyć w szkolnej portierni (wejście główne od ul. Korsaka) w skrzynce z napisem „Świetlica”.

Przypominamy, że formularz składamy co roku, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszczało do świetlicy w ubiegłych latach.

W przypadku uczniów klas I, podczas klasowych zebrań z wychowawcami, odbędzie się spotkanie z kierownikiem świetlicy.

Dodatkowo w dniu 1 września w godz.11.00-15.30 pod nr tel. 22 670 47 80 wew.19 i 27 będzie pełniony dyżur przez nauczycieli świetlicy, którzy udzielą informacji związanych z jej funkcjonowaniem.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W WARSZAWIE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Od dnia 1 września 2020r Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 rozpoczyna pracę zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, m.st. Warszawy, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz Procedury Bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

JEŻELI CHCECIE PAŃSTWO POBRAĆ HARMONOGRAM, KLIKNIJCIE POWYŻSZY LINK :)

tekst alternatywny

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Zasady funkcjonowania szkoły - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 dokument zapisany w programie WORD

Zasady funkcjonowania szkoły - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 dokument zapisany w programie PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2020r.

Informacja dla rodziców klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Istnieje możliwość składania wniosków o Kartę Ucznia przez Internet za pośrednictwem platformy https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7f76a70b KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ NA STRONĘ ZTM będzie dostarczał wyrobione Karty Ucznia do sekretariatów szkół sukcesywnie, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.2020r.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH I ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DNIU 26.06.2020 r.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2020r.

Wyniki Konkursu Dzielnicowego

„ŻYWE OBRAZY… z teki Artura Grottgera”

tekst alternatywny

Nasza szkoła organizowała Konkurs Dzielnicowy „ŻYWE OBRAZY… z teki Artura Grottgera”, który objęła Patronatem Honorowym p. Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. Przedstawiamy zwycięzców i ich fotografie wykonane na podstawie prac Artura Grottgera:

I miejsce: „Bitwa”

Kl. VIa SP30: Amelia Cieplińska, Tymoteusz Dworzyński, Adam Dziełak, Julia Kołtoniak, Krzysztof Kowalski, Wiktoria Łatwińska, Maja Majkowska, Monika Majkowska, Kacper Ogorzałek, Jan Wysocki, Aleksandra Zadrożna, Anastazja Zadrużna, Karol Szot (fot.)

tekst alternatywny

II miejsce: „Żałobne wieści”

Kl. VIIIa SP 30: Natalia Dębowska, Jagoda Grzmil, Julia Krzeszlak, Oliwia Nowak, Zofia Ptasiewicz, Tymoteusz Stanke, Józef Zwierzykowski (kl. IVb)

tekst alternatywny

III miejsce: „Portret dziewczynki“

Kl. VIc SP30: Aleksandra Fogtman, Marta Hardej (fot.)

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Ewa Gołba i Agnieszka Pawlik-Regulska

(organizatorki konkursu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PRZYPOMINAMY !!!

tekst alternatywny

KLIKNIJ OBRAZEK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2020r.

tekst alternatywny

List Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ

Miasta Stołecznego Warszawy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

tekst alternatywny

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Informacje dla uczniów bioracych udział w egzaminie ósmoklasisty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

(OD 1 CZERWCA 2020 ROKU)

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną obowiązującą w naszym kraju, w klasach obowiązuje limit uczniów - 12 osób w sali. Bardzo prosimy o to, aby uczniowie umawiali się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

KLIKNIJ OBRAZEK

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2020r.

UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. st. Warszawę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

tekst alternatywny

Regulamin organizacji testów do klasy IV sportowej w okresie COVID – 19....DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W związku z opublikowaniem nowego harmonogramu naboru do klas sportowych próba sprawności odbędą się w następujących terminach: DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH (OD 25 MAJA 2020 ROKU)

Kliknij obrazek

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 30 na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 1.....kliknij obrazek.

tekst alternatywny

Proponowane godziny otwarcia biblioteki w ramach konsultacji od 25 maja 2020

 • Poniedziałek – 9:00 - 13:00
 • Wtorek - 9:00 - 13:00
 • Środa - 9:00 - 13:00
 • Czwartek - 9:00 - 13:00
 • Piątek - 9:00 - 13:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 DOTYCZĄCE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W WARSZAWIE

PROCEDURY BEZPIECZEOŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA RODZICA

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIE DANYCH W ZW. Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE WZNOWIENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI W KLASACH: I - III OD 25.05.2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEOŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA RODZICA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

Nowy Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych

tekst alternatywny

NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. na rok szkolny 2020/2021 - W PDF-ie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. na rok szkolny 2020/2021 - W PROGRAMIE WORD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Adres e-mail Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30:

sp30@edu.um.warszawa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE WZNOWIENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH: 0a i 0b OD 18.05.2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEOŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA RODZICA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK BYĆ BEZPIECZNYM W INTERNECIE

Informacja dla uczniów, którzy nie mogli otworzyć pracy na swoim komputerze.

Bardzo proszę klikając na obrazek, pobrać plik. Na komputerze plik zapisze się w folderze "pobrane". Plik jest skompresowany.

Proszę go wypakować, a następnie obejrzeć film, odpowiedzieć na pytania zapisane w edytorze tekstu " Microsoft Word" oraz zapisać pracę i przesłać na adres: sirgawain@wp.pl

Pozdrawiam. Kazimierz Bryzek Nauczyciel informatyki.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.05.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wznowieniem, od 18 maja br., pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przesyłam ankietę skierowaną do rodziców z uprzejmą prośbą o wypełnienie i odesłanie skanu ( z podpisem obydwojga rodziców)na adres szkoły : sp30@edu.um.warszawa.pl lub bezpośrednio na adres zwrotny: ankaser3@wp.pl do dnia 6 maja do godz. 9.00.

Przepraszam za tak szybki termin, ale informację szkoła otrzymała o godz.9.00 w dniu 5.05.2020 r. jednocześnie w szkole ( na portierni) znajdują się wzory ankiet (wersja papierowa), które można wypełnić i podpisać na miejscu.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych będą się z Państwem kontaktować.

Ankieta do pobrania.

Z poważaniem

Anna Serzysko

wicedyrektor szkoły

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja, egzamin ósmoklasisty 16 czerwca, 17 czerwca, 18 czerwca.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia, egzamin ósmoklasisty przesunięty.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Egzamin ósmoklasisty, matury i egzaminy zawodowe zostaną przeprowadzone w późniejszych terminach, o których będzie informował Minister Edukacji Narodowej z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Na tym etapie nie jest rozważane wydłużenie roku szkolnego. Więcej informacji na stronach MEN [czytaj...]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 marca 2020r.

UWAGA

UCZNIOWIE I RODZICE

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Kolejna zmiana w Harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych

Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej - do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.

Adres e-mail Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30:

sp30@edu.um.warszawa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

UCZNIOWIE

WAŻNE INFORMACJE

Dzień dobry. Drodzy uczniowie. Informujecie mnie, że nie macie programów firmy Microsoft. Poniżej umieściłem program open office. Proszę go pobrać, jest bezpłatny. Możecie w programach pakietu open office wykonywać prace i je przesyłać. Pozdrawiam. Kazimierz Bryzek. Nauczyciel Informatyki.

OPEN OFFICE

PAKIET JEZYKOWY OPEN OFFICE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

UCZNIOWIE

WAŻNE INFORMACJE

Drodzy Uczniowie,

Nasza szkoła - dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadziła nauczanie na odległość.

Taki rodzaj nauki będzie obowiązywał od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Od tego dnia będziecie poznawać kolejne, ciekawe tematy zajęć zgodnie ze szkolnym planem lekcji. Nauczyciele przygotują dla Was materiały i pomogą w realizacji treści z każdego przedmiotu, wykorzystując różne zasoby Internetu.

To czas, gdy umiejętności, które zdobyliście samodzielnie, korzystając np. ze smartfona, tableta, komputera lub w szkole podczas lekcji informatyki, pomogą Wam w uczeniu. Nauczyciele będą korzystać przede wszystkim z Dziennika Librus oraz programów i sposobów, które mogą ułatwić Wam naukę w domu.

Pamiętajcie, że nadal tworzycie społeczność klasową, szkolną i to, że teraz trzeba przebywać w domu nie oznacza, że jesteście poza swoją klasą szkolną.

Wiemy, że zdalne nauczanie jest dla Was nowym i trudnym wyzwaniem – ale Wasi wychowawcy oraz nauczyciele innych przedmiotów pomogą Wam przejść ten pozaszkolny rodzaj nauki.

Przeczytajcie poniższe wskazówki - pomogą Wam w uczeniu się

 1. Samodzielnie lub prosząc o pomoc rodziców zorganizujcie swoje miejsce pracy. W danym dniu macie zajęcia zgodnie z przedstawionym planem lekcji przez wychowawcę.
 2. Bardzo uważnie zapoznajcie się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań i sposobami przekazania rozwiązań. Uważnie czytajcie polecenia – jeśli macie wątpliwości, wykorzystajcie - proponowane przez nauczyciela przedmiotu formy komunikacji - w wyznaczonym przez niego czasie, by wyjaśnić je z nauczycielem. Pamiętajcie o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej oraz podpisywaniu wysyłanych prac.
 3. Jeśli macie rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, wychowawcy ustalą inny sposób Waszej pracy.
 4. Gdy korzystacie z komputera, tableta lub smartfona z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem – sprawdźcie działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami.
 5. Jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętajcie, by kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.
 6. Starajcie się aktywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Wasze obawy, ale przekonacie się, że może być przystępna i atrakcyjna – o to bardzo starają się Wasi nauczyciele.
 7. Starajcie się systematycznie odrabiać zadania domowe i wykonywać wymagane przez nauczyciela aktywności - nie przedłużajcie niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. Pamiętajcie, by nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazujcie nauczycielowi tylko swoje rozwiązania i materiały.
 8. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem oraz innymi urządzeniami. Informujcie rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Wasz niepokój.
 9. W miarę możliwości starajcie się pomagać swoim koleżankom i kolegom z klasy, jeśli mają jakieś trudności w odebraniu wiadomości od wychowawcy lub nauczycieli.
 10. Pamiętajcie, że czasem mogą wystąpić trudności w połączeniu z internetem – nie martwcie się, nauczyciele biorą to pod uwagę, bo też mogą mieć taki problem. Cierpliwie czekajcie, na pewno potem udzielą porady, jak możecie uzupełnić wiedzę, by nie mieć zaległości.
 11. Uczycie się w domu ale pamiętajcie o przerwach i czasie wolnym – w razie poczucia zbyt dużego obciążenia sygnalizujecie to wychowawcy i nauczycielowi przedmiotu.
 12. Drodzy uczniowie klas ósmych - skorzystajcie z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Wam lepiej przygotować się do egzaminu.
 13. Bardzo ważne – ZOSTAŃCIE W DOMU!

Powodzenia i do zobaczenia w szkole!

Dyrekcja szkoły

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nasza Poradnia jest jednym z filarów, utworzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Placówki należące do Centrum mają za główny cel udzielać pomocy psychologicznej w czasie epidemii koronowirusa w Polsce.

Specjaliści Poradni będą udzielać wsparcia psychologicznego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 pod nr tel. 22 619 01 94 lub 22 619 81 59.

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego ze specjalistami, którzy pracują zdalnie. Kontakty dostępne są na stronie Poradni w zakładce: O Poradni – Maile do specjalistów. Z naszej pomocy mogą także korzystać nauczyciele i inne osoby (np. pracownicy niepedagogiczni) pracujące w Dzielnicy Praga – Północ, związane z praską oświatą.

Ponadto pomoc dla rodziców uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - „Uniwersytet dla Rodziców” (UdR) i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

Rodzic dzwoniąc do tych poradni, otrzyma porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji - bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 telefon rodzicielski jest czynny pod numerami: 510 205 050 (UdR) i 519 047 372 („MOP”)

W sobotę i niedzielę w godzinach 10.00 – 16.00 pod numerem: 519 047 370 (UdR)

Dodatkowo Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wspierać będzie rodziców w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online.

Wysyłając mail na adres: zapytajeksperta@wcies.edu.pl rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole.

Na merytoryczne pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga: eksperci nie będą rozwiązywać całych zadań np. z matematyki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

03-759 Warszawa, ul. Otwocka 3

Tel./fax: 22 619 01 94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych

NOWY HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych, w dniach 23-27 marca br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej.

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów. W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

PLIKI DO POBRANIA W INNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH:

informacja w języku angielskim, ukraińskim i wietnamskim

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura edukacji.

Adres strony BIURA EDUKACJI:

BIURO EDUKACJI

w zakładce:

Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne

znajdują się adresy mailowe i numery telefonów placówek - w zestawieniu w pliku excel.

Adres e-mail Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30:

sp30@edu.um.warszawa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

tekst alternatywny tekst alternatywny

W związku z ustalonymi na 23 - 27 marca terminem składania dokumentów w rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą przesłać na adres szkoły skan wniosku i dokumnetów (m.in orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Drogi Rodzicu.

Więcej informacji bieżących, dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, możecie państwo uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aby przejść do tej strony, proszę kliknąć na obrazek powyżej lub ten link:

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolny Konkurs Recytatorski

"Warszawska Syrenka"

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

W dniu 2.03.2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka". Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z klas 0-3.

Komisja Konkursowa w składzie: p. Maria Krzysztoporska, p. Dorota Haszko. p. Radosław Potrac wyłoniła laureatów na poszczególnych poziomach klas:

Oddziały przedszkolne

 • 1 miejsce Paulina Chojnacka 0 a
 • 2 miejsce Iga Szostak 0 a
 • 3 miejsce Zuzanna Majewska 0 a
 • wyróżnienie - Maria Jaskółka 0 b

klasy pierwsze

 • 1 miejsce Antonina Żochowska 1 c
 • 2 miejsce Anna Kawecka 1 c
 • 3 miejsce Hanna Jurak 1 a
 • wyróżnienie - Pola Sztuk 1 b

klasy drugie

 • 1 miejsce Jan Przastek 2 c
 • 2 miejsce Franciszek Zarzycki 2 b
 • 2 miejsce Julia Bukowińska 2 c
 • 3 miejsce Lena Kazimierczuk 2 a
 • wyróżnienie - Michał Bojanowicz 2 b

klasy trzecie

 • 1 miejsce Zofia Głuchowska 3 a
 • 2 miejsce Zofia Koch 3 a
 • 2 miejsce Natalia Parzych 3 b
 • 3 miejsce Małgorzata Wasilka 3 a
 • wyróżnienie Anastazja Bekier 3 b

W dzielnicowych eliminacjach Szkołę reprezentować będą następujące osoby: Paulina Chojnacka, Antonina Żochowska, Zofia Głuchowska, Zofia Koch.

Organizator na terenie Szkoły: Elżbieta Bogusz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

INFORMACJE O NABORZE DO PIERWSZEJ

KLASY SPORTOWEJ

O PROFILU TENIS STOŁOWY

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów, do udziału w testach sprawnościowych do pierwszej klasy sportowej o profilu tenis stołowy. Sprawdzian odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku o godzinie 17:30, na hali sportowej przy szkole podstawowej nr 30.

Kandydat powinien mieć ze sobą strój sportowy oraz zmienne obuwie najlepiej sportowe oraz wodę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do fotogalerii z Dnia Otwartego w "30"

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do fotogalerii z Balu Karnawałowego "30 Wita"

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

ZAPROSZENIE W PROGRAMIE WORD

ZAPROSZENIE W PROGRAMIE PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Muzeum Niepodległości oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Grze Miejskiej - podczas której oddamy hołd Powstańcom Styczniowym oraz poznamy wydarzenia związane z insurekcją w Warszawie.

Zgłoszenia zespołów uczniowskich przyjmujemy do 04.02.2020 r. na kartach zgłoszenia dostępnych na stronie www.sp30.edu.pl oraz pod adresem mailowym radziomag@gmail.com.

Gra odbędzie się 6.02.2020 r w godzinach 10.00-14.30

Start: Muzeum Wojska Polskiego - Park Maszynowy - koniec - Cytadela Warszawska.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"STARA" - "NOWA TRZYDZIESTKA"

22 stycznia 2020 roku dla całej społeczności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 był dniem bardzo radosnym. Tego dnia obchodziliśmy nie tylko dzień patrona -Powstańców 1863 roku, ale też uroczyście został otwarty budynek szkoły po jej ponad dwuletnim remoncie.

W uroczystościach oraz symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział znamienici goście: Renata Kaznowska-Wiceprezydent Warszawy, Ilona Soja-Kozłowska- Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Miasta St. Warszawy, Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolke- Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ, Joanna Gospodarczyk - Dyrektor Biura Edukacji Miasta st. Warszawy, Marek Borowski- Senator RP, Ireneusz Tondera-Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ. Na uroczystości obecni byli także Radni Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ. m.in Dorota Łoboda - przewodnicząca Komisji Oświaty, Gabriela Szustek, Anna Auksel, Patrycja Sondij, Barbara Domańska i Andrzej Sowa. Nie zabrakło także naszych Przyjaciół: Rady Rodziców Szkoły, Dyrektorów praskich Szkół, Przedszkoli, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, Dyrektorów i Prezesów Stowarzyszeń i instytucji kultury - Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, Stowarzyszenia Gwara Warszawska, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oraz wielu sympatyków, dawnych i obecnych pracowników szkoły.

Wszyscy obecni mogli też zwiedzić szkołę-przejść kolorowymi korytarzami i obejrzeć nowoczesne pracownie: chemiczną, fizyczną, biologiczną i geograficzną a także sale językowe i informatyczne oraz zapoznać się z udogodnieniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali spektakl pt. „Styczniowe opowieści”, przygotowany pod kierunkiem Pań: Ewy Gołby, Olgi Musiał, Pauliny Adamczuk i we współpracy z Panią Agatą Bień.

Z okazji tego wydarzenia Pani Dyrektor Małgorzata Ryder, życzyła naszej zmodernizowanej „30”, aby przez następne lata królowały w niej mądrość, życzliwość i tolerancja. Aby mury wypełniły się marzeniami i sukcesami uczniów, a osiągnięcia wzbogaciły jej dorobek. Mamy nadzieję, że stworzone warunki pozwolą nam wszystkim rozwijać zainteresowania, a historia i tradycja tej placówki będą widzialnym drogowskazem tego, do czego powinniśmy dążyć .

Wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie i obecność na uroczystości.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

tekst alternatywny

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza szkoła organizuje dzielnicowy konkurs „ŻYWE OBRAZY… z teki Artura Grottgera”, który patronatem honorowym objęła p. Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy.

tekst alternatywny

REGULAMIN KONKURSU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 października w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorzadu Uczniowskiego poprzedzone kampania, podczas której kandydaci mieli za zadanie przedstawić swoj program wyborczy. W wyniku głosowania przewodnicząca została Natalia Debowska kl.8a zastepca Adam Dzielak kl. 6a i Kornelia Lesnik kl.7a LICZYMY NA WAS!

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 6c we wtorek 8 października udała się do Muzeum Świata Iluzji, nauka i zabawa w tym miejscu doskonale się przeplata.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W piątek 20 września Samorząd Szkolny rozpoczął i zorganizował coroczną akcję "Sprzątanie Świata". W tym roku sprzątaliśmy pod hasłem "Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy". W akcji wzieły udział klasy młodsze i starsze z naszej szkoły. Nasza szkoła dba o ekologię i szerzy ideę "zmianę zacznijmy od siebie". W związku z czym nasi uczniowie ochoczo wzieliśmy się za sprzątanie. Uczniowie uprzątneli okolice wokół szkoły, w której urzędujemy obecnie, jak i naszej "30-stki", placu zabaw oraz Bazyliki.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praska Nagroda Edukacyjna „AD REM”, przyznawana corocznie od 2016 roku, ma na celu uhonorowanie osób i instytucji, za szczególne zasługi na rzecz placówek oświaty w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz uczniów osiągających sukcesy w różnych obszarach aktywności szkolnej. Zgodnie z tegorocznym Regulaminem Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Pana Dariusza Kacprzaka, Zastępcy Burmistrza nominowała pretendentów do nagrody w każdej kategorii.

Wyboru zwycięzcy w danej kategorii spośród osób nominowanych przez Kapitułę dokonają mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Swój głos można oddać do 15 września poprzez specjalny formularz. W każdej kategorii należy wybrać jednego faworyta, żeby oddać ważny głos.

Nominowanym w kategorii „Wyróżniający się uczniowie szkoły podstawowej" - jest Szymon Lewicki, uczeń naszej szkoły.

Prosimy aby w tej kategorii uczniowie i rodzice wsparli naszego ucznia /kliknij w link poniżej.

GŁOSOWANIE AD REM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

KOMUNIKAT STOŁÓWKI SZKOLNEJ !!!

KOMUNIKAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice,

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się, z pismem p. Dariusza Kacprzaka Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ, wyjaśniającym przyczynę dalszego pozostania naszych uczniów w budynku przy ul. Otwockiej 3. Jest to rozwiązanie czasowe związane z przesunięciem terminu pełnego i profesjonalnego wyposażenia naszej szkoły przy ul. Kawęczyńskiej 2.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Szkoły Małgorzata Ryder

Pismo Pana Burmistrza Dariusza Kacprzaka wyjaśniające przyczynę rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 w budynku szkoły przy ul. Otwockiej 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zostały zmieniony termin etapu zmiany wyboru szkół/oddziałów (etap zmiany preferencji) – do 24 czerwca do godz. 16.00

Link do zarządzenia: KLIKNIJ TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY DO GALERII Z BALU ÓSMYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 75 zł należy wpłacić na rachunek bankowy z dopiskiem:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • turnus,
 • dyżur przedszkolny.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :

46 1030 1508 0000 0005 5027 3063

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzy Dyrekcja Szkoły z Oddziałami Intergracyjnymi nr 30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.2019r.

UWAGA DRODZY RODZICE !!!

INFORMACJE O STRAJKU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA DRODZY RODZICE !!!

INFORMACJE O STRAJKU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA DRODZY RODZICE !!!

REKRUTACJA 2019/2020

Informacje na temat rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2019/2020, znajdują się na stronie Serwisu Biura Edukacji ( http://edukacja.warszawa.pl/ ). Poniżej znajdują się linki do następujących stron:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

W plikach do pobrania znajduje się „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie internetowej Biura Edukacji w zakładce „Dla ucznia i rodzica” >> „Rekrutacja” >> „Po szkole podstawowej/po gimnazjum” będą ukazywać się komunikaty, w których szczegółowo będziemy informować o przebiegu rekrutacji.

STRONA BIURA EDUKACJI

Pliki do pobrania - Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.03.2019

W sobotę rano 23 marca 2019 wyszło piękne słońce, pod szkołą przy Otwockiej 3 zebrała się grupa 70 ciu spragnionych dobrej zabawy Warszawiaków - i wszystko ruszyło do przodu z uśmiechem. 4 szkoły, Uniwersytet Warszawski, 6 dzielnic - to niewielki tylko przekrój uczestników wydarzenia. Spacer z Januszem Korczakiem to spotkanie z historią Starego Doktora od urodzin do tragicznego końca. Spotkanie z miejscami, których młody Henio dotykał, w których się bawił. Wizyta w tych, w których Stary Doktór pracował i pełnił służbę. Czas wojny i czas pokoju. Szkoły, studia, służba wojskowa i praca lekarza, pedagoga, literata. Gimnazjum przy Okrzei, teren Domów Dziecka przy Śliskiej, Dzielnej, Krochmalnej. Pomniki i tablice poświęcone Korczakowi, poznanie zabaw z okresu przedwojennego i próba przetrwania na dziennej racji chleba z czasu okupacji. To tylko kilka z atrakcji, jakie czekały na uczestników ekskursji śladami wielkiego Żyda Polaka. Finałem spaceru była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - i możliwość podsumowania wiedzy i wiadomości i historii Żydów i Judaizmie oraz wojennych losach Doktora, jego przyjaciół i współpracowników oraz podopiecznych. Wizyta dzięki uprzejmości i wieloletniej współpracy z dyrekcją i pracownikami Muzeum - którym gorąco dziękujemy. Cieszymy się, że tego dnia na tak ważnym wydarzeniu byliście z nami. Zapraszamy na spacer w kwietniu - Śladami Powstańców Warszawskich. Zdj. A. Siekan.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.03.2019

Uczniowie klasy 4c uczestniczyli w lekcji muzealnej w Pałacu na Wyspie. Podczas zajęć w pałacowych salach poznali zasady ceremoniału dworskiego, dowiedzieli się, czy w życiu codziennym również obowiązuje kodeks dobrego zachowania i kiedy należy go przestrzegać.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

9 listopada 2018 roku społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku miała niezwykle wiele powodów do wzruszeń, ale zacznijmy od początku. Świętowanie 100-lecia Odzyskania Niepodległości tego dnia rozpoczęliśmy wyjątkowo wzruszającym Koncertem dla Niepodległej przygotowanym przez klasy młodsze. Spotkanie artystyczne otworzyła pani Wicedyrektor Anna Serzysko wraz z szacownym gościem - Radną Dzielnicy Praga Północ - panią Hanną Jarzębską. Uroczystość poprowadziła pani Anna Otto Orzeł, która wprowadziła nas w klimat święta ważnego dla każdego Polaka. Po otwarciu koncertu, pani Dyrektor wraz z panią Hanną Jarzębską wręczyły dyplomy laureatom konkursu Kartka Urodzinowa dla Polski, otwierając tym samym mini-wystawę na korytarzu Szkoły. Usłyszeliśmy utwory: Niepodległość, Płynie Wisła, płynie..., Historia Polski, Piosenka małego patrioty, Skarby Polski, Jesteśmy Polką i Polakiem, Wielcy Polacy, Kocham cię, Polsko, Na raz, na dwa... przygotowane przez młodych patriotów pod kierunkiem swoich wychowawców: pani Ewy Janik, pani Haliny Barańskiej, pani Katarzyny Guzek - Horowskiej, pani Aleksandry Modlińskiej, pani Wioletty Kłos, pani Małgorzaty Wojtaś, pani Agnieszki Jank Soporowskiej, pani Darii Augustynowicz, pani Anny Otto Orzeł, pani Moniki Jagiełło, pani Teresy Świętochowskiej, pani Anny Chybowskiej, pani Katarzyny Błażejewskiej - organizatora konkursu Kartka Urodzinowa dla Polski, oraz pomysłodawczyni uroczystości i jej koordynatora - pani Ewy Haraburdy. O godzinie 11.11. młodzi artyści w obecności Dyrekcji Szkoły, zaproszonych gości oraz wszystkich nauczycieli stanęli w szeregu, by wziąć udział w #RekordDlaNiepodległej - akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do swych młodszych kolegów dołączyli wszyscy starsi koledzy. Jeszcze nigdy - odkąd jesteśmy gośćmi przy ulicy Otwockiej 3 - korytarze nie tętniły wspólnym śpiewem tak bardzo. To był niezwykle uroczysty moment. Młodzież czekała wyjątkowa niespodzianka - przygotowany przez nauczycieli i rodziców Tort dla Niepodległej. 100 pierniczków i cała masa dumy i radości. Świeczki zdmuchnęła Dyrektor Szkoły - pani Małgorzata Ryder - a pałaszowaniu nie było końca. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i uczniom za przygotowanie wzruszającej uroczystości, złożyła wszystkim uczniom życzenia rodzinnego świętowania Niepodległości, a uczestnicy Koncertu Dla Niepodległej otrzymali wzruszające pamiątki: Hymn Polski, Śpiewnik Patriotyczny oraz płytę z nagraniami piosenek wysłuchanych podczas uroczystości. Fot. R. Potrac

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS "100 ZADAŃ NA STULECIE"

Uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości można na wiele sposobów. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w Konkursie Matematycznym „ Sto zadań na stulecie”

Należy przez 100 dni codziennie rozwiązywać jedno zadanie.

Uczestnicy konkursu samodzielnie wybierają zadania z różnych działów matematyki, dzięki temu są one dostosowane do ich możliwości, a następnie wpisują rozwiązania do specjalnych zeszytów, z przygotowaną na ten cel okolicznościową okładką poświęconą tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wielkim zaszczytem dla każdego Polaka jest przystąpienie do obchodów tak ważnego Święta Narodowego

W tym przedsięwzięciu liczy się przede wszystkim systematyczność: każdego dnia należy rozwiązać jedno zadanie i samodzielność . Pierwsze zadanie rozwiązujemy 11.11.2018 r.

Wypełnione zeszyty z pięknymi okładkami oddajemy swoim nauczycielom matematyki.

Na uczniów, którzy rozwiążą sto dowolnych zadań, czekają dyplomy i nagrody.

Uczestnikom konkursu życzymy wytrwałości.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 12 października odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. Zapraszamy do fotogalerii.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.10.2018r.

tekst alternatywny

12 października 2018 r. to w naszej szkole Święto Edukacji Narodowe i uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych. Świetlica pełni dyżur opiekuńczo-wychowawczy w godz. 6:30 - 18:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2018r.

W piątek 21 września Samorząd Szkolny rozpoczął i zorganizował coroczną akcję "Sprzątanie Świata". W tym roku Edycja Jubileuszowa pod hasłem "Akcja Segregacja". W akcji wzieły udział wszystkie klasy z naszej szkoły. Nasza szkoła dba o ekologię i szerzenie idei "segregowanie odpadów do wtórnego użytku". Ochoczo wzieliśmy się za sprzątanie. Uczniowie uprzątneli okolice wokół szkoły, placu zabaw i Bazyliki.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.08.2018r.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.08.2018r.

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2018r.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2018r.

W piątek 22 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2017/2018.

Zapraszamy do galerii.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2018r.

W środę 20 czerwca uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej kończącej rok szkolny 2017/2018.

Zapraszamy do galerii.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.06.2018r.

UWAGA !!!

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22 czerwca, według następującego harmonogramu.

 • Klasy I i II przychodzą na godzinę 8:00. Po apelu uczniowie udają się do klas na spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw.
 • Klasy III przychodzą na godzinę 10:00. Po apelu uczniowie udają się do klas na spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw.
 • Klasy IV przychodzą na godzinę 11:00. Po apelu uczniowie udają się do klas na spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw.
 • Klasy V i VI przychodzą na godzinę 12:00. Po apelu uczniowie udają się do klas na spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw.
 • Klasy VII przychodzą na godzinę 13:00. Po apelu uczniowie udają się do klas na spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje uczniów strój galowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.06.2018r.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2018r.

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.05.2018r.

tekst alternatywny

W dniu 24 maja dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r. wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu - otwarciu przez Burmistrza Dzielnicy Praga Północ pana Wojciecha Zabłockiego wraz z Zarządem Dzielnicy: p. Zbigniewem Cierpiszem i p. Marcinem Iskrą - nowego miejsca rekreacji dla rodzin przy ul. Otwockiej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili także Radni Dzielnicy, między innymi: p. Teresa Mioduszewska, p. Hanna Jarzębska i p. Małgorzata Markowska. W nowo otwartym parku znalazły swoje miejsce urządzenia do zabaw i rekreacji - a rękoma naszych uczniów i nauczycieli powstał Kwietnik 100 lecia Niepodległości. Swoimi dłońmi sadzonki umieścili także członkowie Zarządu Dzielnicy i Radni. Jak było? Zobaczcie sami. Teren rekreacyjny jest odtąd dostępny dla uczniów i przedszkolaków z okolic oraz mieszkańców. Kwietnikiem tak wspaniale zaaranżowanym zaopiekują się nauczyciele i uczniowie 30tki.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełne wyniki drużyn startujących 18 maja 2018 w zawodach VII Praskiego Konkursu....Pięć złotych minut były dostępne już w kilka minut po zakończeniu konkursu na stronie fundacjaprometeusz.pl, jednak numerom poszczególnych drużyn nie towarzyszył numer szkoły z jakiej pochodzi drużyna, dlatego dzisiaj, wraz z gratulacjami zamieszczamy listę szkół z pierwszych 10 miejsc:

I miejsce SP 277 - Targówek

II miejsce - SP 154 - Białołęka

III miejsce - SP 154 - Białołęka

IV miejsce - SP 277 - Targówek

V miejsce - SP 218 - Wawer

VI miejsce SP 30 - Praga Północ

VII miejsce - SP 31 - Białołęka

VIII miejsce - SP 258 - Praga Północ

IX miejsce - SP 314 - Białołęka

X miejsce - SP Miedzna

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA 2018/2019

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

Szanowni Państwo.

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością, Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem zaś jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest m. in. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, w zakładce Kuratorium Oświaty - Rodzina i Uczniowie - Informacje bieżące.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

W związku z remontem budynku Szkoły Podstawowej nr 30 zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Otwockiej 3.

Numery telefonu do kontaktu: Szkoła 22-619-53-82

Sekretariat - 11

Pedagog - 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Realizujemy Miejski Program Edukacji Ekologicznej oraz program wspierający uczniów uzdolnionych.

Posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa". Bierzemy udział w ciekawych programach unijnych poszerzających ofertę naszej placówki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Jeżeli ważne jest dla Was poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole, doskonała opieka pedagogiczna i zapewnienie dziecku ciekawych zajęć dodatkowych serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

Prowadzimy szereg zajęć, które mają za zadanie ułatwić odnalezienie się młodemu człowiekowi we współczesnym świecie.

W pracy z naszymi uczniami zwracamy szczególną uwagę na trzy aspekty, które kształtują młodego człowieka.

Są to:

 • bezpieczeństwo
 • tradycja
 • nowoczesność

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nas wyróżnia?

tekst alternatywny

Uczniowie są dla nas najważniejsi. Wszelkie działania naszych nauczycieli, psychologów oraz pedagogów, są ukierunkowane na wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz zapewnienie im jak najwiekszego bezpieczeństwa w szkole. Uczulamy ich również na niebezpieczeństwa, z którymi zetkną się poza naszą placówką. Służą temu chociażby wszelkie zajęcia pozalekcyjne. Wdrażamy oraz prowadzimy wiele projektów, z którymi możecie się zapoznać na tej stronie internetowej.

tekst alternatywnyWCZESNA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
tekst alternatywnyORGANIZACJA MIĘDZYDZIELNICOWYCH KONKURSÓW Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
tekst alternatywny

SZKOLNY KLUB TURYSTYCZNY "DREPTAKI"
tekst alternatywny

REDAKCJA "ŚRUBOWKRĘT"
PROJEKT - DOBRE PRAKTYKI - DOBRZY NAUCZYCIELE - SKUTECZNA SZKOŁA
PROJEKTY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działania w obszarze sportu i szeroko pojętej integracji to priorytetowe zadania naszej szkoły.

Już kolejny raz zdobyliśmy I miejsce i tytuł Mistrza Sportu Szkolnego Dzielnicy Praga Północ oraz jesteśmy po raz trzeci z rzędu Mistrzami Warszawy.

Od 2013 roku Mistrzami Mazowsza w mini piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych, są nasze dziewczęta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

Miło nam Państwa poinformować, że NASZA SZKOŁA w grudniu 2010 wraz z 60 innymi warszawskimi placówkami została wytypowana przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy do udziału w Projekcie – Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wraz z Partnerami :

 1. Urzędem m.st. Warszawy
 2. Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
 3. Firmą DIDASKO – Joanna i Piotr Białobrzescy
 4. Organizacją Edukacja Pro Futuro – Spółka z o.o. w Warszawie
 5. Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku
 6. Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

realizuje projekt, którego celem jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem jest także utworzenie zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2010 – 31.10.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria szkoły

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny
Patroni Szkoły

tekst alternatywny

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Uczniowie

tekst alternatywny

Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl