Aktualności

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

13.12.2013r.

Komunikat stołówki szkolnej

Nr konta:46 1030 1508 0000 0005 5027 3063 Odpłatność za obiady w miesiącu styczniu wynosi: Śniadanie – 38,00 Obiad – 104,50 podwieczorek – 38,00 bez 02-01-2014 i 03-01-2014. Proszę o wnoszenie opłat za styczeń od dnia 02-01-2014. Bardzo ważne: PROSZĘ O NIE WNOSZENIE OPŁAT W GRUDNIU. W dniach 02-01-2014 i 03-01-2014 nie ma zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze i można będzie skorzystać z wyżywienia – wskazany zapis ze względów organizacyjnych (dodatkowe opłaty za posiłki) w/w kwotę należy uiścić do dnia 07-01-2014 po uprzednim uzgodnieniu z intendentem stołówki. W przypadku rezygnacji z posiłków należy to zgłosić najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Proszę o terminowe wpłaty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.12.2013r.

Dnia 29 listopada 2013 w naszej Szkole odbyło się seminarium dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych - Szkoła XXI wieku - wyzwania, zagrożenia. Seminarium rozpoczyna realizację projektu III Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - Pięć Złotych Minut, którego współorganizatorami są: Fundacja Prometeusz i Praska Auto Szkoła. Poruszanymi tematami były problemy wynikające z organizacją zielonej szkoły, zagrożenia narkomanią, ryzykownych zachowań seksualnych czy problemy rozwojowe i osobowościowe dzieci w wieku szkolnym. Ważnym omawianym zagadnieniem były zasady pomocy udzielanej przez świadka zdarzenia poszkodowanym oraz sposoby edukowania dzieci w zakresie pierwszej pomocy. Poszczególne tematy omawiali: ratownik drogowy Jan Szumiał, komisarz Karolina Makos, psycholog mgr Adam Elżanowski, ratownik medyczny Jacek Szyzdek, psychiatra dr Dariusz Galanty. Wiele szkół już przed seminarium zgłosiło się do udziału w konkursie inne potwierdziły swoje uczestnictwo w czasie jego trwania. Szczególną zachętą było zaproszenie nauczycieli na kolejne części projektu, którymi są kurs BLS/AED i kurs Urazowy, mające pomóc nauczycielom w przygotowaniu dzieci do udziału w konkursie. W seminarium wzięło udział 51 nauczycieli ze szkół reprezentujących wszystkie dzielnice prawobrzeżnej Warszawy oraz Marki, a także przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Północ Pani Agnieszka Kaźmierak. Materiały z seminarium odnaleźć można na stronie współorganizatora projektu Fundacji Prometeusz - fundacjaprometeusz.pl w zakładce dotyczącej naszego konkursu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.2013r.

Komunikat stołówki szkolnej

Nr konta:46 1030 1508 0000 0005 5027 3063

Odpłatność za obiady w miesiącu grudniu wynosi:

Śniadanie – 30,00 złotych.

Obiad – 82,50 złotych.

Podwieczorek – 30,00 złotych.

W/w kwotę należy uiścić do dnia 29-11-2013, po uprzednim uzgodnieniu z intendentem stołówki.

W przypadku rezygnacji z posiłków należy to zgłosić najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Proszę o terminowe wpłaty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.2013r.

W naszej szkole odbyły się Warsztaty muzyczne z Małą Orkiestrą Kameralną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl