Aktualności

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

18.02.2014r.

Informacja dla rodziców

Komunikat stołówki szkolnej

Nr konta: 46 1030 1508 0000 0005 5027 3063

Odpłatność za obiady w miesiącu marcu wynosi :

  • obiad – 115,50, zł.
  • śniadanie - 42,00zł.
  • podwieczorek – 42,00 zł.
Płatności należy dokonać do dnia 03-03-2014 po uprzednim uzgodnieniu z intendentem stołówki. W przypadku nieobecności dziecka na posiłkach należy to zgłosić najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00 (choroba, zielona szkoła, wycieczka inne). Stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł. W przypadku rezygnacji z posiłków należy to zgłosić u intendenta stołówki najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2014r.

Informacja dla rodziców

Zapisy dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas 1 dla sześciolatków na rok szkolny 2014/2015 będą odbywać się w marcu. Zgodnie z paragrafem 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. ) statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola. Podobnie, statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły ( paragraf 16a załacznika nr 2 ww. rozporządzenia ).

Poniżej zamieszczone są linki z komunikatami dla rodziców.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szesciolatki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2014r.

"ŚRUBOWKRĘT"

Szkolny miesięcznik ludzi pozytywnie zakręconych inaczej

Serdecznie zapraszamy

Redaktorzy winni powstania tego numeru: Jakub Piotrowicz (drobny nadzór) sport, Natalia Połonecka - zaocznie, Ola Łakom-ska - kuchnia z życia zwierząt (już wkrótce), Maciek Wawrzeńczyk - To i owo komik-sowo , Asia Rachmankiewicz - Kuchenne Rewelacje, Martyna Lisiecka, Ola Dąbrow-ska - dobry duch przedsięwzięcia, Zuzanna Nowosielska - Powstanie Styczniowe, Natalia Łata - Newsy, Hart Gończy, Magdalena Sujecka - wsparcie uśmiechem, Marta Kowalczyk - Hart Gończy, Dorian Antosik - Hobby - Koleje, Aaron Stefaniak Barre-ra - sportowo i żarty, Grzegorz Tokaj - wywiadowca, uprzejmie donoszę..., Piotr Ka-miński - Dobra Dusza kuchennych rewelacji, Łukasz Gądek - Krzyżówka, Natalia Nałęcz- towarzysko - humor, Damian Szlagowski - historia Pragi, Adrian - dobra du-sza, sport, Dawid Wierzchołowski - sport. Ewa Gołba - korekta, Radosław J. Potrac (foto, skład, Redaktor Naczelny),

Chcesz wiedzieć więcej - zapraszamy na stronę redakacji: http://pl-pl.facebook.com/SRUBOWKRET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2014r.

WALENTYNKI 2014

Drodzy uczniowie ! Samorząd Uczniowski pragnie poinformować, iż w dniach 10 -13 lutego 2014r. (poniedziałek,-czwartek) będziemy zbierać kartki walentynkowe, a rozdamy je adresatom 14 lutego 2014r.(przed balem.

Mamy prośbę – nie róbcie kolegom i koleżankom głupich kawałów!!! Nieśmiałym nadawcom zapewnimy anonimowość ,ale jeśli chcecie aby adresat wiedział kto przesłał życzenia na odwrocie kartki/listu napiszcie np. swoje imię.

Aby zapobiec czytaniu waszych listów itp. postawione są pewne warunki :

  • Kartki/listy powinny znaleźć się w kopercie lub zostać starannie zaklejone ( np. naklejkami , taśmą klejącą ).
  • Muszą być zaadresowane imieniem , nazwiskiem i klasą odbiorcy.

Serdecznie zapraszamy

Dorota Zygardowicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl