Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl

Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje Konkurs o Zdrowiu „HIGIEJA”

Zapraszam chętnych uczniów do udziału w drugiej edycji konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Konkursu o Zdrowiu Higieja.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs jest trzyetapowy. Etap szkolny odbędzie się 1 grudnia 2022 r.

Wszyscy finaliści i laureaci konkursu mogą otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.


Wymagany zakres wiedzy oraz zagadnień na poszczególne etapy Konkursu:
ETAP SZKOLNY:
Treści pytań obejmować będą następujące zagadnienia:
układ oddechowy - budowa i funkcje
skóra - budowa i funkcje
wpływ aktywności fizycznej na organizm
choroby zakaźne, drogi szerzenia się
budowa i funkcje kości
zasady zdrowego odżywiania
magnez, żelazo, wapń - źródła, rola, niedobory
ocena stanu osób poszkodowanych
rodzaje zagrożeń, alarmowanie i ewakuacja
zapotrzebowanie energetyczne organizmu
udar mózgu - rozpoznanie, pierwsza pomoc
linki:
https://liblink.pl/2ollkQuCbL
https://liblink.pl/ImT5Zq5kNJ
https://liblink.pl/IWhXeXZHts
https://liblink.pl/fVg2zvPa7b
https://liblink.pl/ZRCVOlGXqc
https://liblink.pl/FxYfGWKNCD
https://liblink.pl/dPEuOOj2FT
https://liblink.pl/TXQXlbGaqO
https://liblink.pl/zv5e2orrxk

ETAP REJONOWY:
Treści pytań obejmować będą zagadnienia z etapu szkolnego oraz dodatkowo poniższe tematy:
witaminy: podział, rola i źródła
Układ krążenia - budowa i funkcje
Higiena układu oddechowego, profilaktyka chorób układu oddechowego
Higiena skóry, profilaktyka chorób skóry
Połączenia kości - rodzaje, budowa i funkcja
Schorzenia układu ruchu
Trawienie pokarmów - rola gruczołów i enzymów
Przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania
Wartość odżywcza żywności
Suplementy diety
Skutki zdrowotne zażywania używek, uzależnienia
Wpływ stresu na organizm, higiena snu
Choroby narządu wzroku i wady wzroku
Profilaktyka chorób zakaźnych
zatrucia - rodzaje, objawy, pierwsza pomoc
linki:
https://liblink.pl/LL4tKXELB3
https://liblink.pl/hmLfwGqM38
https://liblink.pl/awlTrWa1Wu
https://liblink.pl/uMVleu3omH
https://liblink.pl/tas4hBzo7F
https://liblink.pl/TjxaDw4UeK
https://liblink.pl/eEXiuFRrtI


ETAP WOJEWÓDZKI:
Treści pytań obejmować będą zagadnienia z etapu szkolnego i rejonowego oraz dodatkowo poniższe tematy:
Choroby układu oddechowego
Wpływ diety na stan kości
Białko - rodzaje, rola, zapotrzebowanie
odporność organizmu nabyta i wrodzona; sposoby nabywania odporności, wskazania i znaczenie szczepień ochronnych
przyczyny powstawania chorób nowotworowych; czynniki rakotwórcze
Higiena układu krążenia
Higiena narządu wzroku
Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego, rola hormonów
Pierwsza pomoc podczas utraty przytomności
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Postępowanie podczas zagrożeń wywołanych substancjami toksycznymi
linki:
https://liblink.pl/6PTYVoHDM0
https://liblink.pl/FPi4Iz8no0
https://liblink.pl/Oh6ESEXjmA
https://liblink.pl/po76bbeGO2
https://liblink.pl/ZGUVvTzh9W
https://liblink.pl/eRDrcnGbe1
https://liblink.pl/6BgYEi32ej

Szczegółowe informacje:
https://liblink.pl/5fLGiDxLzt

Pozdrawiam
Hanna Mielczarek