Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie jest Pan Tomasz Capik.

Adres e-mail: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl