Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

Dzień Otwarty w 30

27 marca pod hasłem Niedziela z 30  w ramach Dni Otwartych w placówkach oświatowych Pragi-Północ nasze szkolne mury odwiedzili wyjątkowi goście. Przyszli kandydaci do oddziału przedszkolnego oraz  klas pierwszych w towarzystwie rodziców i rodzeństwa, z wielkim zaciekawieniem i uwagą wędrowali po szkolnych korytarzach zaglądając do sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych, świetlicy, sal gimnastycznych. Zwiedzanie szkoły było też okazją do rozmowy z Dyrekcją i kadrą pedagogiczną.
Mamy nadzieję, że z takim samym entuzjazmem, energią i uśmiechem na twarzy we wrześniu zasiądą w szkolnych ławkach.