Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

UWAGA RODZICE!

Z dniem 1 kwietnia 2022r. rodzic, który chce otrzymać opinię od wychowawcy o funkcjonowaniu swojego dziecka na terenie szkoły zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Wniosek o wydanie opinii o uczniu, druk do pobrania ze strony szkoły bądź dostępny w sekretariacie. Opinia będzie przygotowana do odbioru w sekretariacie w ciągu 14 dni od złożenia stosownego wniosku.

Pliki do pobrania