Organizacja międzydzielnicowych konkursów z pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

-------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2015r.

Relacja z finału IV Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut” 22 maja 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------

19.03.2014r.

Przygotowania do finału III Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut” trwają. Odbyły się już:

 • 29 listopada 2013 – Seminarium dla nauczycieli szkół prawobrzeżnej Warszawy i Marek – Szkoła XXI wieku – wyzwania – zagrożenia
 • 8 luty 2014 – Kurs BLS/AED dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu
 • 15 marca 2014 – Kurs Urazowy dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu
 • w 31 szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie, cały czas trwa szkolenie drużyn reprezentujących szkoły.

-------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2013r.

„Pięć złotych minut”

24 maja 2013 w naszej szkole odbył się II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - „Pięć złotych minut”. Była to druga edycja programu. Hasło zeszłorocznego konkursu brzmiało: „Nie bądź obojętny ty też możesz pomóc”.

Konkurs patronatem objęli:

 • Pan Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Borowski
 • Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Alicja Dąbrowska
 • Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
 • Pan Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Dariusz Działo
 • Pan Komendant Straży Miejskiej m.st Warszawy – Zbigniew Leszczyński
 • Pan Burmistrz Dzielnicy Praga Północ – Piotr Zalewski
 • Pan Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Andrzej Szklarski
 • Pan Prezes Polskiej Izby Szkolenia Kierowców – Jan Domasik
 • Pan Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców – Wojciech Szemetyłło
 • Pan Prezes Zarząd u Wydawnictwa Grupa IMAGE – Witold Wiśniewski
 • Pan Dyrektor Toyota Marki – Jacek Cygan
 • Państwo Ewa i Zbigniew Cierpisz – Właściciele Lecznicy DEMETER
 • Pani Halina Maliszewska i Pan Paweł Flaga – Zarząd Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej działającej w budynku naszej szkoły
 • Pan Łukasz Darski – firma THESIGN

Patronat medialny nad konkursem objęła: TVP Warszawa

W zawodach wzięło udział 26 trzyosobowych drużyn z 19 szkół podstawowych. Uczniowie pisali test teoretyczny oraz sprawdzili swoje umiejętności na 5 stacjach działań praktycznych. Ze względu na dużą liczbę uczestników (78 osób) stacje były zorganizowane na dwóch równoległych ścieżkach A i B. Na poszczególnych stacjach na dzieci czekały następujące zadania: pomoc osobie nieprzytomnej nie oddychającej, pomoc osobie ze złamaniem przedramienia, pomoc osobie z krwotokiem z nosa, pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej, pomoc osobie z ciałem obcym wbitym w dłoń. Wydział Ruchu Drogowego KSP zapewnił uczestnikom konkursu, w przerwach pomiędzy zadaniami, pouczające chwile relaksu na torze rowerowym ustawionym na dziedzińcu szkoły. Uczestnicy, w jednolitych koszulkach z logo konkursu na piersiach, z mapkami w dłoniach, przemieszczali się pomiędzy stacjami wykazując się wiedzą i umiejętnościami na wysokim poziomie. Tytuł Mistrza szkół podstawowych prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy uzyskała drużyna numer 5 reprezentująca Szkołę Podstawową nr 84 z dzielnicy Targówek w składzie:Weronika Penkala, Aleksandra Penkala, Kamil Skiba Tytuł I-vce Mistrza uzyskała drużyna numer 4 ze Szkoły Podstawowej numer 58 z dzielnicy Targówek w składzie: Wiktoria Adamiuk, Agata Baranowska, Emilia Mietełka Tytuł II-vce Mistrza uzyskała drużyna numer 12 ze Szkoły Podstawowej numer 143 z dzielnicy Praga Południe w składzie: Gabriela Stasiak, Ewa Poncyliusz, Magdalena Grzelak. Organizatorzy, czyli: nasza szkoła, Fundacja Prometeusz i Praska Auto Szkoła, mają nadzieję, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni z organizacji zawodów i wywieźli z naszej szkoły niezapomniane wrażenia. Brawa dla wszystkich uczestników konkursu! Więcej informacji na stronie: fundacjaprometeusz.pl

21.05.2013r.

„Pięć złotych minut”

II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej Już 24 maja 2013 (piątek) w naszej szkole odbędzie się druga edycja projektu. Hasło zeszłorocznego konkursu brzmiało: „Nie bądź obojętny ty też możesz pomóc”. Tegoroczny projekt obfitował w wydarzenia. W listopadzie odbyło się seminarium – „Zagrożenia w szkole i poza nią – profilaktyka i działanie”, w lutym Kurs BLS-AED, w marcu Kurs Urazowy. Były to zajęcia dla nauczycieli, którzy swoją ujednoliconą wiedzę i umiejętności przekazali uczniom-uczestnikom tegorocznego konkursu. Wzięli w nich udział nauczyciele ze szkół podstawowych wszystkich dzielnic prawej strony Wisły, którzy zgłosili udział swoich placówek w konkursie. 24 maja 2013 w zawodach weźmie udział 26 trzyosobowych drużyn z 19 szkół podstawowych. Uczniowie napiszą test teoretyczny oraz sprawdzą swoje umiejętności na 5 stacjach działań praktycznych. Ze względu na dużą liczbę uczestników (78 osób) stacje będą zorganizowane na dwóch równoległych ścieżkach A i B. Nasza szkoła oraz Fundacja Prometeusz i Praska Auto Szkoła, organizatorzy wszystkich działań, dokładają starań, aby finał projektu stał się atrakcyjną i niezapomnianą imprezą dla wszystkich jej uczestników.

W ostatnim czasie bardzo poszerzył się krąg osób i instytucji wspierających konkurs. Konkurs patronatem objęli:

 • Pan Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Borowski
 • Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Alicja Dąbrowska
 • Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
 • Pan Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Dariusz Działo
 • Pan Komendant Straży Miejskiej m.st Warszawy – Zbigniew Leszczyński
 • Pan Burmistrz Dzielnicy Praga Północ – Piotr Zalewski
 • Pan Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Andrzej Szklarski
 • Pan Prezes Polskiej Izby Szkolenia Kierowców – Jan Domasik
 • Pan Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców – Wojciech Szemetyłło
 • Pan Prezes Zarząd u Wydawnictwa Grupa IMAGE – Witold Wiśniewski
 • Pan Dyrektor Toyota Marki – Jacek Cygan
 • Państwo Ewa i Zbigniew Cierpisz – Właściciele Lecznicy DEMETER
 • Pani Halina Maliszewska i Pan Paweł Flaga – Zarząd Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej działającej w budynku naszej szkoły
 • Pan Łukasz Darski – firma THESIGN

Patronat medialny nad konkursem objęła: TVP Warszawa

04.04.2013r.

II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut” wchodzi w fazę bezpośrednich przygotowań do zawodów.

16 marca 2013 w naszej szkole odbył się Kurs Urazowy dla nauczycieli-opiekunów. Był on kolejnym szkoleniem, które dało nauczycielom niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności niezbędne dla dobrego i ujednoliconego przygotowania dzieci do konkursu. Atmosfera na kursie gorąca w przeciwieństwie do mroźnego powietrza na zewnątrz. Mróz nie osłabił jednak zapału uczących się, którzy z ochotą wychodzili na dziedziniec szkolny gdzie znajdowała się stacja – „Wypadek drogowy”. Tu poznawali zasady udzielania pomocy poszkodowanych w takich właśnie okolicznościach. W salach ćwiczono między innymi: opatrywanie ran, unieruchomianie kończyn, pomoc w zaksztuszeniach i omdleniach czy przy krwotoku z nosa. Zadowolenie uczestników i prowadzących pełne. Świetni instruktorzy z Fundacji Prometeusz i mocno zmotywowani nauczyciele, którzy już w najbliższym czasie rozpoczną intensywne przygotowania z uczniami wchodzącymi w skład drużyn reprezentujących poszczególne szkoły prawobrzeżnej Warszawy. W kursie brało udział trzech nauczycieli z naszej szkoły.

26.02.2013r.

Dnia 23 lutego 2013 roku, w budynku naszej Szkoły, odbył się kurs BLS-AED dla trzydziestu nauczycieli ze szkół prawobrzeżnej Warszawy. Kurs był kolejnym ogniwem współorganizowanego przez Trzydziestkę projektu II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - "Pięć złotych minut". Kurs finansowany ze środków Fundacji Prometeusz przebiegł w atmosferze dużego zaangażowania zarówno ze strony prowadzących zajęcia jak i jego uczestników. Otwartość i chłonność nauczycieli na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych w dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu, skłoniła Fundację do przeprowadzenia 16 marca 2013 roku Kursu Urazowego dla tej samej grupy osób. Cieszy nas ogromnie decyzja Fundacji. Dobrze wyszkoleni nauczyciele to świetnie przygotowani do konkursu uczniowie, a zależy nam bardzo na tym, aby poziom organizowanego przez naszą szkołę konkursu był coraz wyższy.

 

I Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - "Nie bądź obojętny - Ty też możesz pomóc" - pierwszy taki konkurs na Pradze!Jak zachować się jeśli ktoś zasłabnie lub dozna urazu? Co powinna zawierać apteczka? Jak reagować będąc świadkiem wypadku?...Z takimi między innymi zagadnieniami zmagali się uczniowie praskich podstawówek, które wzięły udział w I Praskim Konkursie Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej "Nie bądź obojętny - Ty też możesz pomóc". Konkurs odbył się 25 maja br. w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2, która wraz z Praską Auto Szkołą była jego organizatorem.

Uczniowie klas IV-VI wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w czasie zajęć w szkole, rywalizowali w 3 osobowych drużynach o tytuł Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy. Mając na celu propagowanie szczytnej idei niesienia pomocy, organizatorzy dołożyli starań aby konkurs stał się interesującą i niezapomnianą imprezą nie tylko dla jej uczestników i osób towarzyszących, ale również uczniów szkoły organizatora. Dlatego w przerwach zmagań konkursowych uczestnicy mogli próbować swoich sił na rowerowym torze przeszkód ustawionym na dziedzińcu szkoły przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, a konkurs zakończył się pokazem akcji ratunkowej przygotowanym przez Fundację "Prometeusz”

Tytuł „Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy” otrzymała drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Szymon Żołondowski kl 6 d; Jan Dimitrov kl 6 b; Maja Markowska kl 5d Tytuł „II-Vce Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy” otrzymała drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Bartosz Sitnik kl. 4 b; Nikola Cackowska kl. 4 b; Piotr Szczepański kl. 4 b Konkurs patronatem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komendant Straży Miejskiej m. St. Warszawy, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Prezes Wydawnictwa Grupa IMAGE, właściciele Lecznicy Stomatologiczno-Lekarskiej DEMETER, Dyrektor Toyota Marki, Dyrektor Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej, THESIGN

Patronat medialny: Radio Warszawa

Audycje z Radia Złote Przeboje. Jeżeli chcesz posłuchać, kliknij na obrazek "złote przeboje". Miłego słuchania :)

II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „ Pięć złotych minut”

W tej edycji konkursu ofertę rozszerzamy o uczniów szkół podstawowych wszystkich dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. W nowej formule naszego projektu zachęcamy również nauczycieli do aktywniejszego udziału. Przygotowaliśmy dla nich seminarium pod tytułem: „Współczesne zagrożenia w szkole i poza nią - profilaktyka i działanie". Odbyło się ono 30 listopada 2012 roku w naszej szkole.

W seminarium wzięło udział 48 osób w tym: przedstawiciel Naczelnika Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Północ Pani Agnieszka Suszyńska, dyrektor szkoły współorganizatora Pani Ewa Kazem-Bek oraz nauczyciele, wychowawcy świetlicy, pedagodzy szkolni, pielęgniarka szkolna i logopeda reprezentujący 26 szkół z dzielnic: Białołęka, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła czyli ze wszystkich dzielnic prawobrzeżnej Warszawy: Tematami poruszanymi w czasie seminarium były:

 1. - regulamin uczestnictwa w konkursie, szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu Maria Krzysztoporska, SP 30
 2. - bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki szkolnej – Jan Szumiał, Praska AutoSzkoła
 3. - kurs BLS-AED w pigułce, postępowanie w urazach oraz system szkolenia pierwszej pomocy, najnowsze wytyczne ERG 2010 – Jacek Szyzdek, Fundacja Prometeusz
 4. - zaburzenia emocjonalne u dzieci w szkole, postępowanie – Olga Ćwik-Włodarska, psycholog kliniczny.

Seminarium przebiegło w bezpośredniej, miłej i twórczej atmosferze. Poruszane zagadnienia wzbudziły zainteresowanie uczestników czego dowodem były pytania kierowane do prowadzących tuż po wykładach jak i rozmowy w czasie przerw. W podsumowaniu zebrani otrzymali informację o powstaniu platformy e-lerningowej na stronie Fundacji przeznaczonej dla uczestników seminarium. Platforma będzie miejscem zamieszczania materiałów szkoleniowych dla opiekunów drużyn przygotowujących dzieci do konkursu, a także miejscem wymiany doświadczeń. Seminarium zakończyło rozdanie zaświadczeń oraz pamiątkowe zdjęcie. Myślimy, że entuzjazm jakim zaraziliśmy uczestników spotkania zaowocuje wspaniałym finałem konkursu w maju 2013 roku. 23 lutego 2013 roku planujemy kurs BLS-AED dla nauczycieli przygotowujących drużyny do udziału w konkursie. Kurs ten jest certyfikowany przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji. Seminarium i kurs pozwolą ujednolicić metody nauczania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych prawobrzeżnych dzielnic Warszawy. Konkurs drużyn ze szkół podstawowych: Pragi Północ, Pragi Południe, Białołęki, Targówka, Wawra, Wesołej i Rembertowa, planujemy na 24 maja 2013 roku. Współorganizatorami projektu są: Fundacja Prometeusz i Praska Auto Szkoła.

Fundacja PrometeuszPraska Auto Szkoła

Szczególne podziękowania dla:

Toyota Marki, która ufundowała książki pt.: "Bezpieczna wycieczka" dla uczestników seminarium, Wydawnictwa "grupa IMAGE" za ekspresowe wydrukowanie egzemplarzy "Bezpiecznej wycieczki" w nowym wydaniu, firmy THESIGN za ufundowanie baneru z logo konkursu.

Patronatem Honorowym całe przedsięwzięcie objęli:

Pan Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pan Piotr Zalewski

Burmistrz Dzielnicy Praga Północ

 

 

 

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl