Historia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku w Warszawie istnieje od 1931 roku, niezmiennie w tym samym budynku. Pracę w szkole rozpoczęto skromnie, bez rozgłosu, 1 września 1931r. Kierownikiem Szkoły była Hanna Ciesielska. W roku szkolnym 1931/32 naukę pobierało 614 uczniów uczęszczających do klas I-V. W budynku prawdopodobnie trwały jeszcze prace adaptacyjne związane z przejęciem przez władze oświatowe pomieszczeń dawnej fabryki mebli. 12 maja 1934 roku nadano szkole imię Powstańców 1863 roku. Wielka uroczystość wręczenia szkole sztandaru odbyła się 30 maja 1934 roku. W Bazylice Serca Jezusowego na Pradze odbyła się msza oraz poświęcenie sztandaru. W 2004 roku obywa się uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły, w którym oprócz hali sportowej znalazły się: stołówka i sale lekcyjne. Zbiega się to z rocznicą nadania imienia szkole. W uroczystości wzięło udział wielu gości, m.in. burmistrz Dzielnicy Praga Północ. Dzień dzisiejszy to codzienna praca nad budowaniem postaw i wartości młodego pokolenia warszawiaków. Zespołem pedagogicznym i szkołą kieruje dyrektor Ewa Kazem-Bek. W szkole działa drużyna zuchowa i harcerska. Organizowane są liczne zajęcia i koła zainteresowań. Odbywają się przedstawienia i uroczystości.

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl