Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

2021

1 września

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

1 - 14 września

Zebrania z Rodzicami.

4 - 8 października

Zebrania z Rodzicami (on-line)

14 października

Dzień KEN - Ślubowanie Klas Pierwszych.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze.

15 października

Dzień bez zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze.

12 listopada

Dzień bez zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze.

15 listopada

Zebrania z Rodzicami.

17 grudnia

Propozycje ocen semestralnych.

20 grudnia

Zebrania z Rodzicami – dzień otwarty.

Propozycje ocen, pisemna informacja dla rodziców.                                              

23 – 31 grudnia                       

Zimowa przerwa świąteczna.

2022

7 stycznia

Dzień bez zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze.

20 stycznia

Koniec wystawiania ocen semestralnych.

21 stycznia

Święto Szkoły.

26 stycznia

Bal karnawałowy.

25 – 27 stycznia

Zebrania z Rodzicami.

KONIEC I SEMESTRU.

31 stycznia –                      13 lutego

Ferie zimowe.

14 lutego

Początek II semestru.

21  lutego

Zebrania z Rodzicami uczniów klas VIII.

21 marca

Zebrania z Rodzicami klas I – VII (on-line)

14 - 19               kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna.

25 kwietnia

Spotkania z rodzicami – dzień otwarty.

2 maja

Dzień bez zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze.

24 – 26 maja

Egzamin ósmoklasisty. Dzień bez zajęć dydaktycznych.

 27 maja

Propozycje ocen rocznych.

31 maja

Zebrania z Rodzicami.

Propozycje ocen rocznych - pisemna informacja dla rodziców.                                            

1 czerwca

Dzień Dziecka – zajęcia integracyjne - szkoła organizuje: wycieczki, zabawy sportowe…                             

8 czerwca

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych.

13 – 15 czerwca

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty.

17 czerwca

Dzień bez zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze.

24 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.