Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

2022-11-28

Szkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Jak co roku zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie bożonarodzeniowym. W tym roku tematem jest Szopka Bożonarodzeniowa.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Celem konkursu jest:
Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa,
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

Warunki konkursu:

* Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
a. uczniowie kl. I-III,
b. uczniowie kl. IV-VI ,
c. kategoria mieszana (rodzeństwo, grupy koleżeńskie do 3 osób) - prace wykonane przez większą liczbę osób nie będą oceniane.
* Nie mogą być zgłaszane szopki biorące już udział w innym konkursie.
* Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 15cm x 15cm i nie większej niż 40cm x 40cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
* ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia/uczniów i z której jest klasy.

Ocena i nagrody:
* Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
* Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
- wkład pracy;
- estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek + ewentualne wyróżnia.

Prace konkursowe proszę przekazywać do p. Marzeny Podwysockiej lub s. Dominiki do 16.12.2022 roku.

Bardzo serdecznie zachęcamy!

Szkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Czytaj więcej oSzkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową