Kadra Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

w Warszawie.

Pani Małgorzata Ryder

Dyrektor Szkoły

---------------------------------------------------------------

Pani Anna Serzysko

Wice - Dyrektor Szkoły: klasy 0 - 3

---------------------------------------------------------------

Pani Anna Jaroskiewicz

Wice - Dyrektor Szkoły: klasy 4 - 8

---------------------------------------------------------------

GRONO PEDAGOGICZNE

( Jeżeli chcesz poznać naszych nauczycieli - kliknij powyższy napis)

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl