LIGA MATEMATYCZNA

ROK SZKOLNY 2018/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „SZKOLNA LIGA ZADANIOWA 2018/19”

KONKURS "100 ZADAŃ NA STULECIE"

Uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości można na wiele sposobów. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w Konkursie Matematycznym „ Sto zadań na stulecie”

Należy przez 100 dni codziennie rozwiązywać jedno zadanie.

Uczestnicy konkursu samodzielnie wybierają zadania z różnych działów matematyki, dzięki temu są one dostosowane do ich możliwości, a następnie wpisują rozwiązania do specjalnych zeszytów, z przygotowaną na ten cel okolicznościową okładką poświęconą tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wielkim zaszczytem dla każdego Polaka jest przystąpienie do obchodów tak ważnego Święta Narodowego

W tym przedsięwzięciu liczy się przede wszystkim systematyczność: każdego dnia należy rozwiązać jedno zadanie i samodzielność . Pierwsze zadanie rozwiązujemy 11.11.2018 r.

Wypełnione zeszyty z pięknymi okładkami oddajemy swoim nauczycielom matematyki.

Na uczniów, którzy rozwiążą sto dowolnych zadań, czekają dyplomy i nagrody.

Uczestnikom konkursu życzymy wytrwałości.

ZADANIA MATEMATYCZNE DLA KLAS 4 - 8

PAŹDZIERNIK 2018

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA

Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl