MAPA STRONY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

SZKOŁA

Procedura bezpieczeństwa szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 30

Wars i Sawa

Varsawianistyczna szkoła

Oferta szkoły

Ubezpieczenie

Kalendarz roku szkolnego

Kadra szkoły

Zaspoły nauczycielskie

Rada rodziców

Przetargi

DOKUMENTY

Status

WSO

Plan pracy szkoły

Program wychowawczy

Pomoc psychologiczna

Przydział sal

ZAPLECZE

Plac zabaw

Hala sportowa

Stołówka

HISTORIA

O szkole

Patroni szkoły

UCZNIOWIE

Podręczniki

Zajęcia wspierające dla klas 1-3

Zajęcia wspierające dla klas 4-8

Dzwonki

ZAINTERESOWANIA

Szkolny klub turystyczny "DREPTAKI"

Samorząd uczniowski

Redakcja "Śrubowkręt"

Biblioteka

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl