Koło matematyczne.

"JEŚLI W MATEMATYCE NIE BYŁOBY PIĘKNA TO, ZROZUMIAŁE, ŻE NIE BYŁOBY I SAMEJ MATEMATYKI. JAKAŻ BOWIEM SIŁA PRZYCIĄGNĘŁABY DO TEJ NIEŁATWEJ NAUKI NAJWIĘKSZYCH GENIUSZY RODZAJU LUDZKIEGO? "

M. A. Czajkowski

Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne trzeba rozwijać jak najwcześniej, już w szkole podstawowej. Jest to ważny element pracy szkoły i nauczycieli, bo cóż gorszego można uczniowi wyrządzić niż zaprzepaścić jego talent i zdolności? W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni matematycznie. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.

Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności ukrytych, wcześniej nieujawnionych. Z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej opracowałam program kółka matematycznego, który obecnie realizuję.

OCZEKIWANE EFEKTY:

Zakładam, że uczeń realizujący program:

  • pogłębi swoją wiedzę w zakresie matematyki,
  • ugruntuje swoje zainteresowania,
  • rozwinie umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji,
  • z chęcią będzie brał udział w konkursach matematycznych i będzie osiągał w nich sukcesy.

Koło odbywa się w sali wyposażonej w tablicę interaktywną z dostępem do Internetu. Umożliwia to przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem ciekawych stron internetowych wspomagających naukę.

W ramach zajęć rozwiązywane są również zadania:

  • przygotowywane na prezentacjach multimedialnych,
  • przygotowujące do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i międzynarodowych np. Kangur Matematyczny,
  • łamigłówki, krzyżówki, rebusy matematyczne itp.
Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl