Oferta Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, to tradycja i nowoczesność. Historia naszej placówki sięga roku 1934 i od tego czasu nieprzerwanie trwa jej działalność edukacyjno - wychowawcza. Sięgamy po piękne patriotyczne tradycje związane z naszym patronem – Powstańcami 1863 r. Działalność szkoły wpisana jest w klimat środowiska kulturalno-artystycznego Pragi. W ramach rozwijania aktywności twórczej uczniów prowadzimy edukację artystyczną mocno akcentującą ekspresyjne i impresyjne metody pracy z uczniem. Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych Dzielnicowych Festiwali Teatralnych. Podejmujemy inicjatywy ogólnopolskie odnoszące się do ważnych wydarzeń rocznicowych. W 2012 roku - Roku Janusza Korczaka byliśmy organizatorem interdyscyplinarnego projektu artystycznego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, Rzecznika Praw Dziecka i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W 2013 roku – Roku Powstania Styczniowego będziemy realizatorami projektu historyczno-artystycznego skierowanego do szkół warszawskich. Już uzyskaliśmy patronat: Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, senatora RP Marka Borowskiego oraz takich instytucji jak: IPN, Centralna Biblioteka Wojskowa, Muzeum Wojska Polskiego i MON. Nowoczesna hala sportowa oraz dwie sale gimnastyczne (w tym jedna przystosowana tylko dla klas 0-III), umożliwiają prowadzenie oddziałów sportowych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Drużyny siatkarek i koszykarzy osiągają sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i dzielnicowym. Każdego roku zdobywamy I miejsce i tytuł Mistrza Sportu Szkolnego Dzielnicy Praga Północ. Nasze absolwentki zasiliły szeregi reprezentacji młodziczek województwa mazowieckiego w ramach programu Nadzieje Olimpijskie. Stawiamy na sukces ucznia i przygotowujemy go do dalszego kształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych we współczesnym świecie. W naszej szkole pracuje grono bardzo dobrych nauczycieli, którzy osiągają efekty w nauczaniu najlepszych uczniów jak i tych ze specjalnymi potrzebami. Dzięki szerokiej ofercie pomocy psychologiczno-pedagogicznej żaden uczeń nie zostanie u nas bez pomocy. Przełamujemy stereotypy dotyczące niepełnosprawności, wszyscy uczniowie czują się akceptowani, potrzebni i doceniani. Na wszystkich poziomach edukacyjnych prowadzimy klasy integracyjne, gdzie edukacja ma charakter wielokierunkowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do dyspozycji mamy:

 1. nowoczesną salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt SYNCOPA;
 2. nowocześnie urządzoną salę „poznawania świata” do zajęć socjoterapii i stymulacji polisensorycznej;
 3. jedyny w dzielnicy gabinet przystosowany do kształcenia uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

ZAJĘCIA METODĄ TOMATISA

Zajęcia metodą Tomatisa realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do stymulacji uwagi słuchowej. Metodę zwaną treningiem słuchowym opracował prof. Alfred Tomatis. Pracował on nad zależnością między słyszeniem a tworzeniem głosu i produkcją mowy. Zaobserwował on, że metoda ta przynosi wiele pozytywnych następstw u osób poddanych treningowi słuchowemu m.in :

 1. poprawia się koncentracja uwagi
 2. harmonizuje się motoryka i koordynacja
 3. rozwijają się zdolności językowe i komunikacyjne

Na stymulację audio- psycho- lingwistyczną w oparciu o metodę Tomatisa składają się etapy;

 1. diagnozowanie dziecka
 2. trening słuchowy

Terapia ta polega na odbiorze dźwięków o określonej częstotliwości i odpowiednio filtrowanych. Trening uwagi słuchowej składa się z sesji słuchania materiału dźwiękowego oraz pracy z głosem poprzedzony testem audiolaterometrycznym. Terapia metodą Tomatisa skierowana jest do uczniów u których występują problemy związane m.in. z komunikacją językową, funkcją słuchową, koncentracją uwagi. Uczestnikami zajęć są dzieci, które mają zalecenia od specjalistów m.in. psychologa, audiologa,

Realizator zajęć Beata Sajewska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atutem szkoły jest wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów. Na terenie szkoły działa Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami (wraz z Fundacją Prometeusz i Praską Auto Szkołą) corocznego Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej. To pierwsza taka inicjatywa dla szkół prawobrzeżnej Warszawy. Ma on na celu rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dajemy uczniom szanse na realizację ambicji i pasji. Wydajemy w formie drukowanej i elektronicznej Szkolny Miesięcznik Ludzi Pozytywnie Zakręconych Inaczej "ŚRUBOWKRĘT". Gazetka zarejestrowana jest w Bibliotece Narodowej i posiada własny numer międzynarodowej identyfikacji. W szkole od lat działa Klub PTTK DREPTAKI, laureat VI miejsca w wojewódzkim konkursie na „Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy” organizujący sobotnie wycieczki i rajdy dla uczniów i rodziców. Nasi uczniowie już od oddziału przedszkolnego mogą uczyć się w ramach zajęć dodatkowych drugiego języka obcego oraz korzystać z profesjonalnej nauki tańca. Szkoła bierze udział w innowacyjnych projektach unijnych poszerzających ofertę edukacyjną naszej placówki. "Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła" to projekt realizowany we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" to projekt realizowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła wyposażona jest w:

 1. dwie pracownie multimedialne, w tym jedną dla klas młodszych;
 2. pracownie komputerowe dla dzieci starszych i młodszych;
 3. bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór;
 4. świetlicę otwartą w godzinach 6.30-18.00;
 5. funkcjonalną i nowoczesną stołówkę szkolną.
Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl