Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl

Rekrutacja dla kandydatów do SP30

Testy sprawnościowe

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców

kandydatów do klasy sportowej

( 28 lutego 2022 roku - (poniedziałek) o godzinie 18:00 online ) 

Link do spotkania w aplikacji Teams:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac994ac99d9204d94b0d1a91ec01849e1%40thread.tacv2/1644858467383?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce54dc8b-8dd7-4d4b-9f20-26a26f9b3a27%22%7d

 

 

 

 

Artykuły

2022-03-03

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej

Rekrutacja do klasy pierwszej sportowej

 

Szanowni Rodzice, 

 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące organizacji testów sprawnościowych              

do pierwszej klasy sportowej w roku szkolnym 2022/2023 o następujących profilach:

 • mini siatkówka – dziewczęta,
 • tenis stołowy – chłopcy

Termin przeprowadzenia testów: 10 marca 2022 r. od godziny 16.00

Miejsce przeprowadzenia testów: hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 30,   

                                                         ul. Kawęczyńska 2 (wejście od ulicy Korsaka).

 

Do prób sprawnościowych przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (autorzy programów szkoleniowych dopuszczają, w wyjątkowych sytuacjach, udział dziecka w testach na podstawie  oświadczenia Rodzica – druk oświadczenia przekażemy opiekunom bezpośrednio przed testem).

 

Dzieci w ramach testu przystąpią do następujących trzech prób sprawnościowych z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

 • próba gibkości – skłon tułowia w przód,
 • próba skoczności – skok w dal z miejsca, • próba zwinności – bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Link do filmu z pokazem prób: https://youtu.be/lgbC7iODvCU

Kandydat może uzyskać w procesie rekrutacji maksymalnie 100 punktów. Nie ma wyznaczonego progu zdawalności. W sytuacji zgłoszenia się większej ilości dzieci od liczby zaplanowanych miejsc w klasie (grupie) wynik testu będzie rozstrzygał o zakwalifikowaniu.

Uczestnicy testów powinni posiadać strój oraz obuwie sportowe (na nie ślizgającej się podeszwie). Prosimy również o zabranie wody do picia (w podpisanej/oznaczonej butelce lub bidonie).

Testy sprawnościowe

 

Testy będą przeprowadzone w warunkach reżimu sanitarnego z zachowaniem następujących zasad:

 

 1. Rodzice/opiekunowie oraz dzieci przy wejściu do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 2. Przebywających na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu.
 3. Umożliwimy Rodzicom pomoc przy przebraniu dziecka w szatniach sportowych z zachowaniem ogólnych zasad sanitarnych (maseczka, dystans, dezynfekcja).
 4. Na halę sportową dzieci wchodzą już bez maseczek nadal pod opiekę rodzica.
 5. Podczas testów Rodzice/Opiekunowie przebywać będą na hali sportowej z zachowaniem dystansu         i z obowiązkiem noszenia maseczek.
 6. Wszystkie przybory i sprzęt sportowy wykorzystywany podczas testów podlegają dezynfekcji. 
 7. Po zakończonych testach umożliwimy Rodzicom pomoc przy przebraniu dziecka w szatniach sportowych.
 8. Osoby przeprowadzające testy zobowiązane są również do przestrzegania zasad sanitarnych (dezynfekcja, dystans, maseczka).

 

W przypadku pytań lub braku możliwości uczestniczenia w testach w zaproponowanym terminie   lub godzinach bardzo prosimy o telefoniczne zgłoszenie takiej sytuacji do szkolnego sekretariatu,       tel. 22 619 53 82.

Dodatkowy termin zaplanowaliśmy w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 16.30

 

QR-kod – link do filmu z pokazem prób sprawnościowych

 Kod QR

Czytaj więcej o: Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej

Galeria zdjęć