Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

Nieco odmiennie niż w latach ubiegłych już  od dnia 6 czerwca 2022r rozpoczynamy zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/23.
Zapis w tym terminie nie obejmuje uczniów przyszłych klas I ( obecnie oddział przedszkolny). W tym przypadku trwać on będzie od 1-9 września 2022 r.
Osoby zainteresowane uczęszczaniem dziecka do świetlicy od września 2022 roku proszone są o pobranie , czytelne wypełnienie i dostarczenie Karty Zapisu do dnia 23.06.2022r. Oczywiście w trakcie roku szkolnego będzie można dokonać korekty danych zamieszczonych w karcie( np. osób upoważnionych do odbioru, nr telefonu , adresu zamieszkania, itp.) lub też zrezygnować z pobytu.
Dodatkowo proszę, aby Karta Zapisu została wypełniona dla wszystkich osób, które w przyszłym roku szkolnym nie będą uczęszczały na lekcje religii  i TYLKO podczas tych zajęć przebywały w świetlicy ( są to głównie uczniowie kl. IV-VIII)
Druk Karty Zapisu jest zamieszczony w załączniku, ale też można pobrać w szkole-portiernia, świetlica. Proszę zapoznać się także z Regulaminem świetlicy.


Magdalena Szałkowska