Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl

III Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Uroczystość wręczenia nagród w Pałacu Staszica

W poniedziałek (20 czerwca 2022 roku) nasza uczennica klasy VIIIc Marta Hardej wraz z nauczycielką języka polskiego Agnieszką Pawlik-Regulska, wychowawczynią Moniką Gulatowską oraz swoją mamą Tatianą Hardej uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

Marta znalazła się wśród 27 laureatów, wyłonionych spośród kilkuset uczniów z całej Polski. Dzięki swojej wytężonej pracy i dużym zdolnościom oraz pomocy p. Agnieszki Pawlik-Regulskiej i swoich rodziców uzyskała III miejsce podczas olimpiady organizowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. To wielkie osiągnięcie, dzięki któremu Marta nie zdawała części egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i mogła wybrać dowolną szkołę średnią, do której dostanie się na preferencyjnych warunkach.

W poniedziałek do Pałacu Staszica zjechali laureaci wraz z opiekunami z całej Polski. Galę prowadził  przewodniczący Komitetu Głównego OLiJP prof. Tomasz Chachulski (UKSW, IBL PAN), wśród osób obecnych był również dyrektor Instytutu Badań Literackich dr hab. Grzegorz Marzec oraz pełnomocnik Ministerstwa Edukacji i Nauki, który przeczytał list gratulacyjny od min. Przemysława Czarnka.

Po wręczeniu nagród i przemówieniach nastąpiła część artystyczna: koncert zespołu Ars Nova, który wykonał  staropolskie utwory muzyczne nawiązujące m. in. do twórczości Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego oraz opowiedział o używanych w czasach renesansu instrumentach.

Serdecznie gratulujemy Marcie Hardej sukcesu i czekamy na kolejnych laureatów!

Galeria zdjęć