Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl
Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

K o m u n i k a t   s t o ł ó w k i   s z k o l n e j 

n a  r o k 2022 /2023

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1351/2022 z dnia 16-08-2022 płatność za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

Jeżeli zakończenie miesiąca wypada w sobotę lub w niedzielę to ostatnim dniem płatności będzie piątek. Jeżeli nie nastąpi wpłata w wyznaczonym terminie, pierwszego dnia nowego miesiąca uczeń nie otrzymuje posiłku.

 

W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na wniosek rodzica lub opiekuna wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Informacje u intendenta stołówki.

Informujemy, iż stołówka szkolna  rozpoczyna działalność w dniu

 

02-09-2022

Zapisujemy we wrześniu dziecko u intendenta stołówki na

cały rok.

Stawka żywieniowa przedstawia się następująco:

Śniadanie oddział przedszkolny:  – zł. 2,50

Obiad – zł. 7,50

Informacje, opłaty i zapisy u intendenta stołówki  dnia

 

01-09-2022r.

W godzinach 7:00 – 16:00

WEJŚCIE DO INTENDENTA OD  UL. KORSAKA

 

Regulamin stołówki szkolnej 2022/2023 - Pliki do pobrania.

Pliki do pobrania