Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl
Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

Artykuły

2022-11-28

Szkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Szkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Jak co roku zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie bożonarodzeniowym. W tym roku tematem jest Szopka Bożonarodzeniowa.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Celem konkursu jest:
Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa,
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

Warunki konkursu:

* Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
a. uczniowie kl. I-III,
b. uczniowie kl. IV-VI ,
c. kategoria mieszana (rodzeństwo, grupy koleżeńskie do 3 osób) - prace wykonane przez większą liczbę osób nie będą oceniane.
* Nie mogą być zgłaszane szopki biorące już udział w innym konkursie.
* Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 15cm x 15cm i nie większej niż 40cm x 40cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
* ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia/uczniów i z której jest klasy.

Ocena i nagrody:
* Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
* Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
- wkład pracy;
- estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek + ewentualne wyróżnia.

Prace konkursowe proszę przekazywać do p. Marzeny Podwysockiej lub s. Dominiki do 16.12.2022 roku.

Bardzo serdecznie zachęcamy!

Czytaj więcej o: Szkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
2022-11-24

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

Witamy i zapraszamy wszystkie klasy do udziału w konkursie plastycznym. 

Kto zaprojektuje i wykona najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową?

Zapraszamy!!

Czytaj więcej o: Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową
2022-11-21

DK PRAGA - Sztuczne korki / bezpłatne warsztaty z 7 dziedzin sztuki

W imieniu Domu Kultury Praga zapraszamy uczniów do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach projektu Sztuczne korki, dzięki któremu można rozwinąć swoją wiedzę oraz umiejętności w 7 dziedzinach sztuki. Do końca roku odbędą się jeszcze warsztaty z teatru, opery oraz rzeźby połączonej z drukiem 3D.  

Projekt dedykowany jest dla uczniów klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych (12-19 lat).

W załączeniu przesyłam ulotkę z harmonogramem z dostępnymi terminami.


Zapisy przez maila: zapisy@dkpraga.pl lub pod nr telefonu 507 808 470

Czytaj więcej o: DK PRAGA - Sztuczne korki / bezpłatne warsztaty z 7 dziedzin sztuki
2022-11-13

Konkurs Scratcha

Zapraszamy do udziału w konkursie Scratcha.

Regulamin konkursu do pobrania.

Czytaj więcej o: Konkurs Scratcha
2022-11-13

Konkursy sportowe w listopadzie i w grudniu 2022

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami sportowymi, które będą organizowane w listopadzie i w grudniu.

 

Czytaj więcej o: Konkursy sportowe w listopadzie i w grudniu 2022
2022-10-31

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej. Celem olimpiady jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole 14.11.2022 r.

Zostaną przeprowadzone testy o dwóch skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej). Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie poprawna.

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego poziomu a dla najlepszych zostały przewidziane dyplomy laureata i nagrody.

Olimpiada Mitologiczna jest olimpiadą płatną - 13,50 zł.

Zgłaszać chęć uczestnictwa należy do p. Agnieszki Pawlik-Regulskiej do dnia 28.10.2022.

Zakres tematyczny olimpiady bazuje na znajomości mitów wg książki Jana Parandowskiego pt. Mitologia i podany jest na poniższej stronie internetowej:
https://liblink.pl/18nbk4aMj4

Czytaj więcej o: Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna