Podręczniki obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

04.08.2017r.

Uczniowie w roku szkolnym 2017/2018, otrzymują podręczniki bezpłatnie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 0 - 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 4 - 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl