Prace uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

17.05.2014r.

Prace uczniów wykonane z okazji 80 lecia nadania szkole im. Powstańców 1863r.

Powstańcy 1863r.

Powrót do strony prace uczniów

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl