Przetargi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Informacje o przetargach

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2017r.

Komunikat stołówki szkolnej

P R O T O K Ó Ł - O T W A R C I A - O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2018”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie

Ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r. : „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2018 rok” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie 2018 rok”

Oferta

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie

Wykaz

Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy

Umowa

Mięso i wędliny

Ogólnospożywcze

Pieczywo

Ryby i mrożonki

Warzywa świeże

Wyroby garmażeryjne

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl