Rada Rodziców w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Rada Rodziców S.P. NR 30; ul. Kawęczyńska 2; 03-772 Warszawa

46 1090 2590 0000 0001 3433 3693

W tytule proszę wpisać :

- Rada Rodziców

- aktualny rok szkolny (2018/2019)

- imię i nazwisko ucznia

- klasa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl