Rada Rodziców w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Prezydium:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Agata Sobczyńska (przedstawicielka kl. 2A)

Zastępca przewodniczącej - Piotr Wasilka (przedstawiciel kl. 6F)

Sekretarz - Magdalena Dąbrowska (przedstawicielka kl. 4C)

Skarbnik - Grzegorz Zapała (przedstawiciel kl. 0A)

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Maria Nejman (przedstawicielka kl. 6D)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Monika Głębicka (przedstawicielka kl. 5A)
  2. Sebastian Niernsee (przedstawiciel kl. 1A)
  3. Anna Prządka (przedstawicielka kl. 4A)

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Rada Rodziców S.P. NR 30; ul. Kawęczyńska 2; 03-772 Warszawa

12 1020 1042 0000 8602 0451 5714

(rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski)

W tytule proszę wpisać :

- Rada Rodziców

- aktualny rok szkolny (2020/2021)

- imię i nazwisko ucznia

- klasa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl