REKRUTACJA 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla dzieci i rodziców. Zapraszamy do galerii zdjęć z tego spotkania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spotkania - kliknij obrazek

 

Jeżeli ważne jest dla Was poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole, doskonała opieka pedagogiczna i zapewnienie dziecku ciekawych zajęć dodatkowych serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

Działania w obszarze sportu i szeroko pojętej integracji to priorytetowe zadania naszej szkoły. Już kolejny raz zdobyliśmy I miejsce i tytuł Mistrza Sportu Szkolnego Dzielnicy Praga Północ oraz jesteśmy po raz czwarty z rzędu Mistrzami Warszawy w mini piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych.

Realizujemy Miejski Program Edukacji Ekologicznej oraz program wspierający uczniów uzdolnionych. Posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa" oraz Certyfikat "Varsavianistycznej Szkoły". Bierzemy udział w ciekawych programach unijnych poszerzających ofertę naszej placówki.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • bezpłatną naukę drugiego języka obcego
 • różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: porady, konsultacje i zajęcia specjalistyczne realizowane przez psychologa, pedagogów i logopedę;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych;
 • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy ;
 • opiekę w świetlicy w godz. 6.30-18.00;
 • trzy posiłki w ciągu dnia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III;
 • program atrakcyjnych wycieczek do muzeów warszawskich, w tym do Centrum Nauki Kopernik;
 • atrakcyjne wyjazdy na wycieczki szkolne i „zielone szkoły”;
 • ofertę zajęć dodatkowych: artystycznych i ruchowych;
 • uczestnictwo w szkolnych klubach: turystycznym „Dreptaki” i Klubie Bezpieczeństwa.

SZKOŁA POSIADA:

 • nowoczesną salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, w której znajduje się specjalistyczny sprzęt do korygowania wad postawy;
 • nowocześnie urządzoną salę do zajęć socjoterapii z „suchym basenem” i specjalistycznym sprzętem do stymulacji polisensorycznej ułatwiającej kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tzw. „salę poznawania świata”;
 • jedyny w dzielnicy gabinet przystosowany do kształcenia uwagi słuchowej i koncentracji;
 • gabinet logopedyczny;
 • halę sportową o powierzchni 750 m²;
 • salę do zajęć wychowania fizycznego i zabaw ruchowych przeznaczoną dla dzieci z klas I-III;
 • bardzo nowocześnie urządzoną stołówkę szkolną;
 • trzy pracownie multimedialne w tym dwie tylko dla dzieci z klas I-III;
 • dwie pracownie komputerowe w tym jedną tylko dla dzieci z klas I-III;
 • bibliotekę i czytelnię wyposażoną w bogaty księgozbiór;
 • kolorową i przyjazną świetlicę z oddzielnymi salami dla dzieci sześcioletnich.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na stronach Biura Edukacji:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

KLAS SZÓSTYCH

Komunikat dla kandydatów do gimnazjum.

Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacje na temat naboru elektronicznego znajdują sie na stronie Biura Edukacji.

Adres: REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl