REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW

2016/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

KLAS SZÓSTYCH

Komunikat dla kandydatów do gimnazjum.

Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacje na temat naboru elektronicznego znajdują sie na stronie Biura Edukacji.

Adres: REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl