REKRUTACJA 2018/2019

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice mogą wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

W dniu 2 marca 2018r. o godzinie 13:00 został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych podstawowe.edukacja.warszawa.pl

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na strony Biura edukacji:

edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/1 klasa szkoła podstawowa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 4 marca w naszej szkole, w godzinach 12:00 - 16:00, odbył się dzień otwarty dla dzieci i rodziców.

W programie:

 • zwiedzanie szkoły i spotkanie z kadrą pedagogiczną,
 • zajęcia plastyczne, interaktywne,
 • gry i zabawy ruchowe (prosimy o obuwie sportowe),
 • zabawy z językiem angielskim
 • stacja niespodzianka
 • "Jak maluchy grają w szachy?”

W dniu 5 marca, o godzinie 18:30, odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeżeli ważne jest dla Was poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole, doskonała opieka pedagogiczna i zapewnienie dziecku ciekawych zajęć dodatkowych serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

Działania w obszarze sportu i szeroko pojętej integracji to priorytetowe zadania naszej szkoły. Już kolejny raz zdobyliśmy I miejsce i tytuł Mistrza Sportu Szkolnego Dzielnicy Praga Północ oraz jesteśmy po raz czwarty z rzędu Mistrzami Warszawy w mini piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych.

Realizujemy Miejski Program Edukacji Ekologicznej oraz program wspierający uczniów uzdolnionych. Posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa" oraz Certyfikat "Varsavianistycznej Szkoły". Bierzemy udział w ciekawych programach unijnych poszerzających ofertę naszej placówki.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • bezpłatną naukę drugiego języka obcego
 • różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: porady, konsultacje i zajęcia specjalistyczne realizowane przez psychologa, pedagogów i logopedę;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych;
 • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy ;
 • opiekę w świetlicy w godz. 6.30-18.00;
 • trzy posiłki w ciągu dnia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III;
 • program atrakcyjnych wycieczek do muzeów warszawskich, w tym do Centrum Nauki Kopernik;
 • atrakcyjne wyjazdy na wycieczki szkolne i „zielone szkoły”;
 • ofertę zajęć dodatkowych: artystycznych i ruchowych;
 • uczestnictwo w szkolnych klubach: turystycznym „Dreptaki” i Klubie Bezpieczeństwa.

SZKOŁA POSIADA:

 • nowoczesną salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, w której znajduje się specjalistyczny sprzęt do korygowania wad postawy;
 • nowocześnie urządzoną salę do zajęć socjoterapii z „suchym basenem” i specjalistycznym sprzętem do stymulacji polisensorycznej ułatwiającej kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tzw. „salę poznawania świata”;
 • jedyny w dzielnicy gabinet przystosowany do kształcenia uwagi słuchowej i koncentracji;
 • gabinet logopedyczny;
 • halę sportową o powierzchni 750 m²;
 • salę do zajęć wychowania fizycznego i zabaw ruchowych przeznaczoną dla dzieci z klas I-III;
 • bardzo nowocześnie urządzoną stołówkę szkolną;
 • trzy pracownie multimedialne w tym dwie tylko dla dzieci z klas I-III;
 • dwie pracownie komputerowe w tym jedną tylko dla dzieci z klas I-III;
 • bibliotekę i czytelnię wyposażoną w bogaty księgozbiór;
 • kolorową i przyjazną świetlicę z oddzielnymi salami dla dzieci sześcioletnich.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl