Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych oraz obchody Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

( Powrót do strony wydarzenia )

"Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r., określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982r. dzień ten, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela."

W dniu 14 października o godzinie 09:00 odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych oraz obchody z okazji Świeta wszystkich Nauczycieli. Uczniowie z pełym profesjonalizmem ( typowym w ich wieku ), ślubowali, odśpiewali hymn narodowy oraz hymn szkoły. A to nie był koniec! Pod opieka swoich wychowawców przepięknie zaśpiewali, czym zachwycili wszystkich nauczycieli oraz zaproszonych gości i rodziców.

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl