--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst alternatywny

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 zapisy do świetlicy odbędą się w następujący sposób:

  • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ ze strony internetowej szkoły, dziennika elektronicznego Librus lub z pojemnika znajdującego się w szkolnej portierni (wejście główne od ul. Korsaka).
  • Kartę należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).
  • Kwalifikacja zapisu ucznia do świetlicy odbywa się w oparciu o prawidłowo wypełnioną kartę. Proszę pamiętać o obowiązku podpisania dokumentu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, oraz konieczności zapoznania się z regulaminem świetlicy (dostępny na stronie internetowej). W karcie zapisu muszą się także znaleźć podpisy osób pełnoletnich upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy.
  • Wypełnioną kartę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 08.09.2021 r. (środa) -przekazać za pośrednictwem dziecka wychowawcy lub złożyć w szkolnej portierni (wejście główne od ul. Korsaka) w skrzynce z napisem „Świetlica”.

Przypominamy, że formularz składamy co roku, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszczało do świetlicy w ubiegłych latach.

W przypadku uczniów klas I, podczas klasowych zebrań z wychowawcami, odbędzie się spotkanie z kierownikiem świetlicy.

Dodatkowo w dniu 1 września w godz.11.00-14.00 pod nr tel. 22 670 47 80 wew.19 i 27 będzie pełniony dyżur przez nauczycieli świetlicy, którzy udzielą informacji związanych z jej funkcjonowaniem.

Pliki do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy - zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl