Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW dzieci, uczniów i personelu placówek oświatowo - wychowawczych "NAU".

OKRES UBEZPIECZENIA 2016-09-01 - 2017-08-31
SUMA UBEZPIECZENIA 11000 zł
MIEJSCE UBEZPIECZENIA Cały świat - NNW (24h/doba)
SKŁADKA ZA OSOBĘ 46 ZŁ.)
ZAKRES UBEZPIECZENIANUMERWYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. (NW)Klauzula 111 000 zł (100% SU)
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komonikacyjnego (dodatkowo), Opcja D1Klauzula 22 000 zł (100% SU)
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadkuKlauzula 311 000 zł (1% SU za 1% uszczerbku)
Jednorazowe świadczenie w wyniku ataku (padaczki) epilepsji lub omdlenia.Klauzula 411 000 zł (1% SU za 1% uszczerbku)
Uciążliwe leczenie - brak trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW tzw. bólowe. Opcja D14.Klauzula 510 000 zł (1% SU)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW. Opcja D4 płatne od 1 dnia.Klauzula 625zł/dzień, max 100 dni
Zwrot kosztów nabycia i wypożyczenia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w wyniku NW.Klauzula 7do 30% SU
Koszty leczenia poniesione w wyniku NW na terenie RP (włączenie leczenia stomatologicznego oraz rozszerzenie o rehabilitację - podlimit do 5%, nie więcej niż 500 zł.)Klauzula 8do 10% SU
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki, powstała w następstwie NW. Opcja D11.Klauzula 90,1% SU lub 0,5% SU za każdy dzień/ SU-5 000 ZŁ
Pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzętaKlauzula 102% SU
Porada psychologaKlauzula 11do 500 zł.)
Śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie NW (włączenie zawału i udaru rodzica Ubezpieczonego do 60 rż.)Klauzula 1210% SU, zgon rodzica 30 % SU zgon obojga rodziców
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.Klauzula 13do 30% SU.
Zdiagnozowanie zachorowania Ubezpieczonego na sepsę - jednorazowe świadczenie.Klauzula 1410% SU
Jednorazowe świadczenie za zwrot kosztów zakupu lub naprawy w wyniku NW okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego (pod warunkiem związku przyczynowo - skutkowego z znieszcęśliwym wypadkiem).Klauzula 15do 100% SU/200zł.
Świadczenie typu assistance na terenie RP w wyniku NW. Opcja D15Klauzula 165 000 zł.
<
Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl