WARSZAWSKI PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

WARS I SAWA

W SP30

Realizujemy Miejski Program Edukacji Ekologicznej oraz program wspierający uczniów uzdolnionych.

Posiadamy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa". Bierzemy udział w ciekawych programach unijnych poszerzających ofertę naszej placówki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GALERIA

AKTUALNOŚCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY PROGRAM

WARS i SAWA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKCESY/SPRAWOZDANIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

DZIECI UZDOLNIONE

( Źródło: www.men.gov.pl )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BioCentrum Edukacji Naukowej

Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4

tel. 22 597 07 68

e-mail: biocen@iimcb.gov.pl

www: http://www.biocen.edu.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Chołuj

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2002-01-01

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Partnerzy:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Fundacja BioEdukacji, Festiwal Nauki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

Warszawa, ul. Konopnickiej 6

tel. 22 339 07 20

e-mail: ksztalcenie@zhp.pl

www: http://www.ksztalcenie.zhp.pl

Osoba do kontaktu: Ryszard Polaszewski

Udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla uczestników.

Koszt który ponoszą uczestnicy: 70,00 zł.

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1994-09-01

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w miesiącu.

Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, ul. Al. Lotników 32/46

tel. 22 847 09 20

e-mail: cft@cft.edu.pl

www: http://www.cft.edu.pl

Osoba do kontaktu: Lech Mankiewicz dyrektor CFT PAN

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1980-06-02

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się rzadziej niż raz w miesiącu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Myśli Jana Pawła II

Warszawa, ul. Foksal 11

tel. 22 826 42 21

e-mail: centrum@centrumjp2.pl

www: http://www.centrumjp2.pl

Osoba do kontaktu: Jacek Kaniewski

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-04-03

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

tel. 22 495 05 05

e-mail: info@kopernik.org.pl

www: http://www.kopernik.org.pl

Osoba do kontaktu: Marta Fikus-Krynska

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-05-18

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1, sala 152

tel. 22 234 60 02

e-mail: csz@csz.pw.edu.pl

www: http://www.csz.pw.edu.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Jaszuńska

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2010-03-11

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w miesiącu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom Spotkań z Historią

Warszawa, ul. Karowa 20

tel. 22 255 05 00

e-mail: dsh@dsh.waw.pl

www: http://dsh.waw.pl/

Osoba do kontaktu: Anna Ziarkowska

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-09-18

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek KARTA

FUNDACJA PRO BONO PL

Warszawa, ul. Podchorążych 83

tel. 22 840 83 40

e-mail: fundacja@probonopl.org

www: http://www.probonopl.org

Osoba do kontaktu: Ewa Olędzka

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2000-01-03

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się rzadziej niż raz w miesiącu. Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.

Partnerzy:

19 Lokalnych Organizacji Pozarządowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Warszawa, ul. Noakowskiego 10

tel. 22 825 01 81

e-mail: martyna.studzinska@ceo.org.pl

www: http://www.ceo.org.pl

Osoba do kontaktu: Martyna Studzińska

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

Warszawa, ul. Księcia Janusza 64

tel. 22 751 11 73

e-mail: k.lotkowska@ine.com.pl

www: http://www.ine.com.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Lotkowska

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2010-01-01

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.

Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Partnerzy:

PAN, APS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Promocji Talentów

Warszawa, ul. ul.Elbląska 51

tel. 22 633 24 04

e-mail: dds@gimnazjum54.waw.pl

www: http://www.gimnazjum54.waw.pl

Osoba do kontaktu: Danuta Dziadyk-Szczepińska

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1993-09-01

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych. Uczeń uzdolniony nie musi być prymusem, ale powinien wykazać się pasją poznawczą, mieć swoje zainteresowania, chcieć wiedzieć więcej. Każdy uczestnik bierze udział w cyklu różnorodnych zajęć obejmujących wiedzę i umiejętności z rożnych dziedzin nauki.

Wiek dzieci, do których skierowana jest oferta:

szkoła podstawowa,

szkoła gimnazjalna.

Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań.

Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staszicowski Klub Talentów

Warszawa, ul. Nowowiejska 37a

tel. 22 825 13 25

e-mail: skt@staszic.waw.pl

www: http://www.skt.staszic.waw.pl

Osoba do kontaktu: Monika Winek

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2010-09-01

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych. Klub skupia uczniów zainteresowanych matematyką, naukami eksperymentalnymi oraz rodziców, którzy korzystają z zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów. Zajęcia mają charakter warsztatowy, nakierowany na praktyczne wykorzystanie wiedzy oraz rozwój zdolności i zainteresowań.

Wiek dzieci, do których skierowana jest oferta:

szkoła podstawowa

Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Partnerzy:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

Warszawa, ul. Jaworzyńska 8/2

tel. 22 499 67 90

e-mail: iga.glapinska@stowarzyszenie.edu.pl

www: http://www.stowarzyszenie.edu.pl

Osoba do kontaktu: Iga Glapińska

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-07-26

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talent.pl

Warszawa, ul. Marszałkowska 80 lok. 206

tel. 601 218 414

e-mail: kontakt@talent.pl

www: http://www.talent.pl

Osoba do kontaktu: Wiktor Czeszejko-Sochacki

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Warszawa, ul. Nowy Świat 72/9

tel. 22 789 29 18

e-mail: kontakt@uwc.org.pl

www: http://www.uwc.org.pl

Osoba do kontaktu: Krystyna Troszczyńska

Udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla uczestników. Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1991-09-01 Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu. Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Partnerzy:

Szkoły międzynarodowe Unied World Colleges, brytyjskie szkoły prywatne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszechświat w ręku - Hands-On Universe

Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 31

tel. 22 219 53 24

e-mail: euhoupl@euhou.net

www: http://www.pl.euhou.net

Osoba do kontaktu: Lech Mankiewicz

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2004-09-01

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Partnerzy:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Planetarium w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Global Hands-On Universe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Warszawa, ul. Plac Politechniki 1

tel. 22 621 93 12

e-mail: sekretariat@mini.pw.edu.pl

www: http://www.akademia.mini.pw.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl