Wczesna edukacja dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

1. Cykliczne dwuczęściowe zajęcia dla uczniów klas czwartych pod hasłami:

  1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
  2. I Ty rozwijając swoje umiejętności możesz komuś pomóc

Od października 2010r. Maria Krzysztoporska (nauczyciel uprawniony do edukowania w zakresie pierwszej pomocy) i ratownik drogowy Jan Szumiał (Praska Auto Szkoła) rozpoczęli realizację cyklicznych zajęć dla uczniów klas 4-6 przygotowujących dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo oraz udzielania pomocy innym. Kontynuacja zajęć przewidziana jest na kolejne lata.

Zajęcia - „Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc” dla klas 4-6 – październik 2010r.

Zajęcia w klasach 4-6 – „I Ty rozwijając swoje umiejętności możesz komuś pomóc” będące elementem projektu dofinansowanego w ramach programu:

VI edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2011– kwiecień 2011r.

Efektem prowadzonych zajęć było powołanie do życia Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. W czasie spotkań klubowych zainteresowani uczniowie klas 4-6 mogą doskonalić umiejętności nabyte podczas zajęć z całą klasą. Zajęcia z klasami 4-6 pozwoliły wyłowić uczniów szczególnie zainteresowanych i predysponowanych do działań w drużynie ratowniczej. Spotkania w Szkolnym Klubie Bezpieczeństwa dały możliwość przygotowania dwóch drużyn reprezentujących naszą szkołę w I Warszawskim Międzyszkolnym Konkursie Dotyczącym Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Pomagając Ratuję Życie” dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej . Jedna z naszych drużyn zajęła drugie miejsce.

Zajęcia - „Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc” dla klas 4 – październik 2012r.

Kolejne zajęcia – w styczniu i lutym 2013 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zajęcia dla uczniów klas 0-III

W dniach 21 –25 listopada 2011 w czytelni biblioteki szkolnej odbywały się zajęcia dla klas 0-3 w Klinice Pluszowego Misia związane z obchodami ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA. Zajęcia, w czasie których uczniowie uczyli się jak skutecznie wezwać służby ratownicze oraz jak właściwie założyć opatrunek na ranę, są częścią programu działania Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa

W dniach 19-23 listopada 2012 miały miejsce zajęcia dla klas 0-II Miś i ja razem bezpieczni poprzedzające ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Uczniowie poznali historię zabawki – pluszowy miś i prowadzeni przez Misia Puchatka poznali zasady bezpiecznego zachowania jako: pieszy, rowerzysta, pasażer samochodu oraz skutecznego wezwania pomocy w sytuacjach trudnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zajęcia Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa

Jednym z działań był udział w marszu ZEBRY wraz ze Szkolnym Klubem Turystycznym DREPTAKI.

 

MARSZ ZEBRY!... bo dzieci mają prawo dorosnąć i spełniać marzenia...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia dla uczniów klas czwartych odbyły się:

„Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc” w styczniu,

„I Ty doskonaląc umiejętności możesz komuś pomóc” w marcu.

Po zakończonym cyklu zajęć uczniowie otrzymali odznakę: Asystent Ratownika Pierwszej Pomocy”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl