----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2016r.

JEST WODA W 30- TCE!

29 listopada 2016 roku Samorząd Uczniowski zorganizował uroczyste otwarcie źródełka wody w naszej szkole. Pani W-ce Dyrektor Anna Jaroskiewicz oraz przewodnicząca Samorzadu Uczniowskiego Maria Kołtoniak symbolicznie przecięły niebieską wstęgę dokonując oficjalnego otwarcia źródełka. Uroczystość zwieńczył zdrojowy toast , który wznieśli uczniowie i nauczyciele za sukcesy w 30- tce.

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl