Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie, są integralnym elementem Statutu naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem szkoły.

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl